ขบวนแห่สระเกล้าดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จาก 25 อำเภอ

  
     ขบวนแห่สระเกล้าดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มีประชาชนจาก 25 อำเภอจัดขบวนดำหัวตามประเพณีเนื่องในวันพญาวัน
ขบวนแห่สระเกล้าดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำโดยนายวรการ ยกยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยขบวนเริ่มจากอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ประชาชนจาก 25 อำเภอได้พร้อมใจจัดริ้วขบวนพร้อมเครื่องสักการะเต็มรูปแบบ โดยนายอำเภอทั้ง 25 อำเภอได้นำขบวนมาร่วมสระเกล้าดำหัวหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และภริยา เป็นการแสดงสูมาคารวะต่อพ่อเมือง ที่จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และเป็นงานสำคัญในงานประเพณีปี๋ใหม่เมืองเชียงใหม่ด้วย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้กล่าวแสดงความขอบคุณชาวเชียงใหม่และชื่นชมที่รักษาจารีตประเพณีอย่างเหนียวแน่น โดยได้ขอให้สมัครสมานสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เพื่อร่วมกันพัฒนาเชียงใหม่ให้เจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไป
สำหรับพิธีสระเกล้าดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นั้นจัดมาตั้งแต่ปี 2511 เป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทยที่จัดพิธีดังกล่าว เป็นประเพณีที่ปฏิบัติ ซึ่งส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ และอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงาม
 
15 เมษายน 2554 , 18:03 น. , อ่าน 1178  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่