รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นห่วงช่วงท้ายของเทศกาลสงกรานต์ ที่มีการเฉลิมฉลองตามประเพณี มีการเลี้ยงอาหารและสุรา

  
    รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นห่วงช่วงท้ายของเทศกาลสงกรานต์ ที่จะมีการเฉลิมฉลองตามประเพณีซึ่งจะมีการเลี้ยงอาหารและสุรา จึงขอให้คนในพื้นที่และในครอบครัวคอยดูแลตักเตือนกันเองอย่าให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะดื่มสุรา
นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า สถิติอุบัติเหตุโดยรวม 6 วันของช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2554 ระหว่าง 11-16 เมษายน 2554 ของจังหวัดเชียงใหม่มีจำนวนลดลงกว่าปีก่อนมาก ซึ่งก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับสถิติของทั้งประเทศ โดยอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดกับรถจักรยานยนต์ ขับรถเร็ว และผู้ขับขี่มึนเมาสุรา ส่วนสาเหตุของการสูญเสียเนื่องจากไม่สวมหมวกนิรภัย ในขณะที่ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ก็ได้ทำการจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรได้จำนวน 1,746 ราย ประกอบด้วยข้อหาไม่สวมหมวกนิรภัย เมาแล้วขับ ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย และไม่มีใบอนุญาตขับขี่
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า ในวันที่ 17 เมษายน 2554 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการเฝ้าระวัง การปฏิบัติก็จะยังเข้มงวดกวดขันต่อเนื่อง ตามเส้นทางระหว่างอำเภอและติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง โดยเฉพาะช่วงประเพณีสำคัญของล้านนาคือการแห่ไม้ค้ำสรีและดำหัวผู้ใหญ่ ซึ่งมักเดินทางกันเป็นกลุ่มเป็นขบวน มีการเลี้ยงอาหารและสุรา จึงขอให้ทุกคนในพื้นที่ช่วยกันดูแลเข้มงวดกับผู้ขับขี่ยานพาหนะต้องไม่ดื่มสุราอย่างเด็ดขาด เพราะอาจเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุ นำมาซึ่งความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินได้
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวด้วยว่า การดื่มสุราแล้วขับขี่ยานพาหนะนอกจากจะเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุแล้ว หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบก็จะถูกจับกุมดำเนินคดีโดยการส่งฟ้องศาลทุกรายโดยไม่สามารถเปรียบเทียบปรับได้ ซึ่งที่ผ่านมาก็มีการส่งฟ้องและถูกศาลตัดสินลงโทษไปแล้วหลายราย
 
17 เมษายน 2554 , 19:48 น. , อ่าน 1159  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่