รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ระบุสงกรานต์เชียงใหม่ปีนี้ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก

  
    รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ระบุว่า สงกรานต์เชียงใหม่ปีนี้ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามามากกว่าปีก่อนอย่างเห็นได้ชัด สร้างกระแสการหมุนเวียนด้านเศรษฐกิจแก่ผู้ประกอบการได้อย่างถ้วนหน้า
นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า จากการติดตามสถานการณ์การท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์เชียงใหม่ ปี 2554 แล้วรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก เพราะข้อมูลเบื้องต้นทราบว่ามีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามามากกว่าปีก่อนพอสมควร ซึ่งอาจเป็นเพราะจังหวะและสถานการณ์หลายอย่างเอื้ออำนวย ขณะที่ภาคอื่นประสบปัญหาภัยธรรมชาติแต่เชียงใหม่อยู่ในช่วงที่ไม่มีเหตุภัยพิบัติ ประกอบกับชื่อเสียงด้านประเพณีวัฒนธรรมอันงดงาม ผู้ที่เดินทางเข้ามาได้รับความสะดวกสบาย ได้รับความพึงพอใจในการใช้ชีวิต ได้สัมผัสวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ที่มีชื่อเสียง ได้เล่นสาดน้ำสงกรานต์รอบคูเมือง ได้ทำบุญไหว้พระ รดน้ำดำหัวใหญ่และกิจกรรมอื่นอย่างหลากหลาย ทำให้เกิดกระแสการหมุนเวียนของเศรษฐกิจในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี สร้างความสุขและความพึงพอใจกับผู้ประกอบการอย่างถ้วนหน้า
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวถึงมาตรการควบคุมการจำหน่ายและการดื่มสุราในสถานที่ต้องห้าม รวมทั้งการแต่งตัวและปฏิบัติตัวไม่เหมาะสมของบุคคลบางกลุ่มว่า ปีนี้ในพื้นที่การเล่นน้ำสงกรานต์ก็ยังมีการกระทำอยู่บางส่วน แต่มีจำนวนลดลงกว่าปีที่ผ่านมามากเพราะมีการแจ้งเตือน รณรงค์ ป้องปราม รวมทั้งการเข้มงวดกวดขันจับกุมดำเนินคดีสำหรับกรณีสุรา ส่วนกลุ่มที่แต่งตัวไม่เหมาะสมอาจจะเป็นวัยรุ่น เป็นคนต่างถิ่นที่ไม่เข้าใจขนบธรรมเนียมประเพณี หรือคนที่รู้แล้วแต่ยังทำตามความสะดวกสบายและความสนุกสานในการเล่นน้ำสงกรานต์ ซึ่งต้องพูดจาทำความเข้าใจกันอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม เรื่องเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะที่เชียงใหม่ แต่ที่อื่นก็มีปัญหาและอาจจะมากกว่าเชียงใหม่ด้วยซ้ำ
 
17 เมษายน 2554 , 19:49 น. , อ่าน 1162  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่