สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ของเชียงใหม่ปีนี้ทุกอย่างลดลงกว่าปีก่อน

  
    อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2554 ของจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่ 7 ยังมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 2 คน ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตรวม 11 คน ลดลง 1 คนเมื่อเทียบกับปีก่อน ในขณะที่จำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุและผู้บาดเจ็บก็มีจำนวนลดลง
รายงานสถิติอุบัติเหตุประจำวันจากศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2554 จังหวัดเชียงใหม่ ในรอบวันของวันที่ 17 เมษายน 2554 เกิดอุบัติเหตุ 9 ครั้ง เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 1 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 8 คน เป็นชาย 6 คน หญิง 2 คน เท่ากับปีก่อน และมีผู้เสียชีวิต 2 คนเป็นชายทั้งหมด มากกว่าปีก่อน 1 คนทำให้สถิติโดยรวม 7 วันสัญจรปลอดภัยของช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่าง 11-17 เมษายน 2554 ของจังหวัดเชียงใหม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งสิ้น 92 ครั้ง ลดลงจากปีก่อน 41 ครั้ง (133 ครั้ง) มีผู้บาดเจ็บ 88 คน เป็นชาย 67 คน หญิง 21 คน ลดลงจากปีก่อน 50 คน (138 คน) และมีผู้เสียชีวิต 11 คน เป็นชาย 9 คน หญิง 2 คน ลดลงจากปีก่อน 1 คน (12 คน) โดยอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดกับรถจักรยานยนต์ ขับรถเร็ว ผู้ขับขี่มึนเมาสุรา และเสียชีวิตเนื่องจากไม่สวมหมวกนิรภัย
ในขณะที่นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ร่วมกันปฏิบัติงานด้วยความขยันขันแข็ง ทำให้สถิติโดยรวมทุกอย่างลดลงจากปีก่อนอันมีผลสืบเนื่องมาจากการรณรงค์อย่างต่อเนื่องมานาน ประกอบกับการดูแลเข้มงวดกวดขันอย่างเต็มที่ของทุกฝ่ายในช่วงระยะเวลาตลอด 7 วัน ของเทศกาลแม้ทุกฝ่ายจะมีภารกิจอื่นนอกเหนือจากการดูแลความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ
 
18 เมษายน 2554 , 15:18 น. , อ่าน 1192  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่