7 วันอันตรายช่วงเทศกาลสงกรานต์ผ่านไปแล้ว เชียงใหม่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร 11 คน เป็นลำดับที่ 4 ของประเทศ

  
     7 วันอันตรายช่วงเทศกาลสงกรานต์ผ่านไปแล้ว เชียงใหม่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร 11 คน เป็นลำดับที่ 4 ของประเทศ ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเน้นย้ำวางมาตรการดูแลในเทศกาลต่อไป
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2554 ณ ห้องประชุม อาคารอำนวยการกลางศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 7 วันอันตรายช่วงสงกรานต์จังหวัดเชียงใหม่มีผู้เสียชีวิต 11 รายเป็นชาย 9 คนหญิง 2 คน เป็นลำดับที่ 4 ของประเทศ สถิติลดลงร้อยละ 8.3 มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 88 คน เป็นชาย 67 หญิง 21 คน อุบัติเหตุเกิดขึ้น 92 ครั้ง อุบัติเหตุเกิดจากผู้ขับขี่เมาสุรา มากที่สุด รองลงมาคือจักรยานยนต์ไม่ปลอดภัย และขับรถเร็วเกินกำหนดตามลำดับ ส่วนใหญ่เกิดในทางตรง รองลงมาคือทางโค้งและทางแยกตามลำดับ โดยพบว่าผู้ที่เสียชีวิตทั้งหมดเป็นคนในพื้นที่ ไม่มีนักท่องเที่ยวแม้แต่รายเดียว จากการเรียกตรวจรถกว่า 30,000 คัน ดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดไปกว่า 4 พันราย เจ้าหน้าที่สรรพสามิตจังหวัดจับกุมผู้จำหน่ายสุราไม่มีใบอนุญาต 56 ราย จับกุมผู้เมาสุรา 77 ราย ยึดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 963 กระป๋อง
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวพอใจผลการบูรณาการทำงานทุกภาคส่วนในครั้งนี้ และ แม้ว่าสถิติการเกิดอุบัติเหตุจะลดลง และมีผู้เสียชีวิตน้อยลง แต่ก็ต้องวางแผนเพื่อรองรับเทศกาลลอยกระทงและปีใหม่ โดยเฉพาะผู้กระทำผิดซ้ำซากจะให้มีการอบรมและสร้างจิตสำนึกให้คนเหล่านี้ด้วย
นอกจากนี้พบว่า 5 อำเภอ ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปพิจารณาเตรียมมอบรางวัลให้แก่อำเภอเหล่านั้นด้วย
 
18 เมษายน 2554 , 15:58 น. , อ่าน 1199  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่