ไอบีเอ็ม เลือกเชียงใหม่เป็นหนึ่งใน 22 เมืองของโลกที่จะมาวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

  
     ไอบีเอ็ม เลือกเชียงใหม่เป็นหนึ่งใน 22 เมืองของโลกที่จะมาวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านเกษตร อุตสาหกรรมและสาธารณสุข สู่การเป็น Smarter City
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวภายหลังประชุมร่วมกับนางซูซาน สตีเวนสัน กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่และตัวแทนบริษัท ไอบีเอ็ม. ซึ่งเป็นผู้ผลิตคอมพิวเตอร์และให้บริการด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ รายใหญ่สัญชาติสหรัฐอเมริกา ซึ่งพิจารณาแล้ว เลือกเชียงใหม่เป็นหนึ่งใน 22 เมืองของโลก ที่จะมาวางระบบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจะเน้นในเรื่องอุตสาหกรรม เกษตร และสาธารณสุข เพื่อให้เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางของภูมิภาค เนื่องจากเชียงใหม่มีสถานพยาบาลและบุคลากรที่มีคุณภาพมาตรฐานสากลและค่าบริการถูก ส่วนระบบการเกษตรนั้นก็จะมีการวางระบบข้อมูลที่ดีให้สามารถเชื่อมโยงได้ทั่วโลกเช่นเดียวกับด้านอุตสาหกรรม
สำหรับการพบปะเจรจาดังกล่าวนับเป็นครั้งแรก โดยขั้นตอนต่อไปจะเป็นขั้นตอนการศึกษารายละเอียดข้อมูล เพื่อหาความเชื่อมโยง เพื่อนำไปสู่การเมือง Smarter City โดยไอบีเอ็ม.จะเป็นผู้วางระบบทั้งหมดโดยไม่ใช้งบประมาณของเชียงใหม่สนับสนุน จะเริ่มดำเนินการภายในปีนี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการมุ่งสู่การเป็นเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ หรือ ครีเอทีฟ ซิตี้ ของจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้การสนับสนุนของสหรัฐอเมริกา
 
18 เมษายน 2554 , 17:04 น. , อ่าน 1204  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่