ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เพิ่ม

  
    ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เพิ่ม หลังจากพบว่า มีผู้สมัครเพียงร้อยละ 10 จากผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด
นางสาวเพ็ญศรี ฤกษนันทน์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาการแทนประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่รับสมัครแรงงานนอกระบบ หรือผู้ประกันตนมาตรา 40 เพิ่มเติม เนื่องจากที่ผ่านมามีผู้ประกันตนมาตรา 40 เพียงร้อยละ 10 ในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งถือว่าน้อยมาก สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่จึงจัดประชาสัมพันธ์และลงพื้นที่ในชุมชน ซึ่งได้ผลตอบรับพอสมควร นอกจากนี้ได้ร่วมมือกับธนาคารหลายแห่งเพื่อเพิ่มช่องทางในการจ่ายเงินสมทบ โดยตั้งเป้าหมายมีแรงงานนอกระบบเข้าร่วม 56,000 ราย
สำหรับคุณสมบัติผู้สมัครผู้ประกันตนมาตรา 40 จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีและไม่เกิน 60 ปี เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือประกอบวิชาชีพเฉพาะก็ได้ ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ โดยจะเริ่มเก็บเงินสมทบตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2554 เป็นต้นไป ซึ่งผู้สมัครจะได้รับสิทธิประโยชน์ 4 กรณี คือ กรณีเจ็บป่วย ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้วันละ 200 บาทเมื่อนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลตั้งแต่ 2 วันขึ้นไป กรณีทุพพลภาพ ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ตามระยะเวลาที่ส่งเงินสมทบตั้งแต่ 500-1,000 บาทต่อเดือน เป็นเวลาสูงสุด 15 ปี กรณีเสียชีวิต ได้รับค่าทำศพ 20,000 บาท และกรณีบำเหน็จชราภาพ ได้รับเงินบำเหน็จพร้อมดอกเบี้ยเมื่ออายุ 60 ปีและลาออกจากการเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 แล้ว
 
19 เมษายน 2554 , 13:57 น. , อ่าน 1202  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-ชมพูนุท สวท.เชียงใหม่