มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดแสดง capture the magic

  
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดแสดง capture the magic มหัศจรรย์การเต้น ต้องมนต์มายาแห่งลีลาอันน่าประทับใจ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักหอสมุด และศูนย์ศรีพัฒน์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับ brigham young university ประเทศสหรัฐอเมริกา และศาสนจักรพระเยซูคริสต์แห่ง วิสุทธิชนยุค ได้จัดแสดง capture the magic มหัศจรรย์ตระการตาแห่งการเต้น พร้อมสะกดผู้ชมด้วยมนต์มายาแห่งลีลาอันน่าประทับใจ โดย ballroom dance company นักศึกษาภาควิชาศิลปวัฒนธรรมและการแสดง brigham young university ณ โรงละครกาดเธียเตอร์ วันที่4 พฤษภาคม2554 เวลา19.30-21.00 น. ซึ่งเป็นการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ระหว่างประเทศและระหว่างสองมหาวิทยาลัย เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันงดงามของมิตรประเทศสู่ชุมชน โดยบัตรจำหน่ายในราคา200,500,800 และ 1000บาท รายได้ในการจัดแสดงครั้งนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะสมทบเข้ากองทุนพัฒนา สำนักหอสมุด เพื่อส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้ในสังคมและชุมชน
การแสดง capture the magic เป็นการผสมผสานแสง สี เสียง และการเคลื่อนไหวลวดลายลีลาหลากหลายของการแสดงลีลาศ รวมถึงการเต้นรำหมู่สำหรับการแข่งขันระดับสำคัญ ภายในระยะเวลาต่อเนื่อง 90 นาทีรวม16 ชุด
 
19 เมษายน 2554 , 15:50 น. , อ่าน 1187  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่