เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจัดแข่งขันออกแบบเว็บไซต์และภาพถ่ายชิงเงินรางวัลรวมกว่า 400,000 บาท

  
     เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจัดแข่งขันออกแบบเว็บไซต์และภาพถ่ายชิงเงินรางวัลรวมกว่า 400,000 บาท พร้อมโอกาสเข้าร่วมทำงานกับเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีอีก 1 ปี
ดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน ผู้จัดการพื้นที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี แจ้งว่า เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีกำหนดจัดกิจกรรมการแข่งขัน 2 รายการคือ การออกแบบเว็บไซต์และภาพถ่ายเพื่อเฟ้นหาคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์ ในรายการ “Chiang Mai Night Safari Web Design & Photo Competition” สำหรับการแข่งขันออกแบบเว็บไซต์ เปิดรับสมัครผู้สนใจทั่วไปที่จบการศึกษาแล้ว สมัครเข้าร่วมการแข่งขันเป็นทีม ทีมละ 2 คน ชิงเงินรางวัล 400,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร แบ่งเป็นชนะเลิศ 30,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโอกาสในการทำงานร่วมกับเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเป็นเวลา 1 ปีสำหรับทีมชนะเลิศ
ส่วนประเภทการประกวดภาพถ่ายเปิดรับสมัครผู้สนใจทั่วไปไม่จำกันเพศและวัย ร่วมถ่ายภาพในสถานที่ที่กำหนดภายในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2554 ชิงเงินรางวัลรวม 40,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร แบ่งเป็นชนะเลิศ 15,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท และรางวัลชมเชย 5 รางวัลๆ ละ 1,000 บาท นอกจากนั้นยังมีรางวัล Popular Vote ทาง facebook รับรางวัลพิเศษจากเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
ผู้สนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 2 รายการ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมการประกวดได้ที่เว็บไซต์ www.chiangmainightsafari.com หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลย 0-5399-9000 หรือ 088-1370197 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2554 นี้
 
19 เมษายน 2554 , 21:01 น. , อ่าน 1193  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่