สวท.เชียงใหม่และ ส.ปชส.น่าน คว้ารางวัลชนะเลิศระดับภาคเหนือตอนบน

  
     สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่และ สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน คว้ารางวัลชนะเลิศระดับภาคเหนือตอนบนในการประกวด สวท.และ ส.ปชส.ดีเด่นระดับเขตของกรมประชาสัมพันธ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดพิธีมอบโล่รางวัล สถานีวิทยุกระจายเสียงและสำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดดีเด่นระดับเขต ปี 2554 ณ ห้องประชุมสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 โดยมีนางลดาวัลย์ บัวเอี่ยม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธี ตามที่กรมประชาสัมพันธ์ได้มอบหมายให้แต่ละสำนักประชาสัมพันธ์เขต ได้ไปจัดประกวดดังกล่าว สำหรับสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 มีหน่วยงานในสังกัดส่งผลงานเข้ารับการพิจารณา 12 หน่วยงาน คณะกรรมการได้พิจารณาตัดสินสองรอบ ทั้งจากข้อมูลเอกสาร และออกตรวจให้คะแนน ณ หน่วยปฏิบัติงาน ผลการตัดสินปรากฏว่า สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ได้รับรางวัลชนะเลิศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยดีเด่น รองชนะเลิศคือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน ขณะที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้รับรางวัลชมเชย ขณะที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านได้รับรางวัลชนะเลิศรางวัลสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดดีเด่น และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ โดยรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้กล่าวแสดงความชื่นชมการทำงานของข้าราชการ และกล่าวว่ารางวัลที่ได้เป็นสิ่งยืนยันความตั้งใจการทำงานเพื่อประชาชนอย่างมีคุณภาพ และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ภายใต้ภาวะความจำกัดทั้งงบประมาณ กำลังเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์
สำหรับหน่วยงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะถูกส่งชื่อเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลระดับกรม โดยจะประกาศผลรางวัลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 ณ กรมประชาสัมพันธ์ โดยมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมอบ
 
20 เมษายน 2554 , 13:19 น. , อ่าน 1190  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่