โทรทัศน์ดาวเทียมที่ดำเนินการโดยกรมประชาสัมพันธ์ เป็นของประชาชนต้องอาศัยภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา

  
     รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ระบุ โทรทัศน์ดาวเทียมที่ดำเนินการโดยกรมประชาสัมพันธ์ เป็นของประชาชนต้องอาศัยภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาเพื่อให้ตอบสนองตรงตามความต้องการอย่างแท้จริง
นางลดาวัลย์ บัวเอี่ยม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เปิดเผยในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติราชการที่จังหวัดเชียงใหม่ ว่า การดำเนินการโทรทัศน์ดาวเทียมที่กรมประชาสัมพันธ์ได้เริ่มดำเนินการ 9 สถานีนั้น ต้องอาศัยภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชนทั่วไปร่วมพัฒนารายการและรูปแบบเพื่อนำเสนอให้ตรงตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง เพื่อให้โทรทัศน์ดาวเทียมเป็นเวทีของทุกคน เพื่อตอบสนองประชาชนในพื้นที่
นอกจากนี้รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ยังกล่าวด้วยว่าข้าราชการในสังกัดได้ทำงานตามกรอบและแผนที่วางไว้ตามยุทธศาสตร์กรมประชาสัมพันธ์อยู่แล้ว ขอให้ทบทวนการทำงาน และประเมินผลตลอดเวลา มีการนำเสนออย่างหลากหลาย เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง เพื่อให้ภารกิจเสร็จสมบูรณ์ตามเป้าประสงค์
 
20 เมษายน 2554 , 14:54 น. , อ่าน 1182  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่