ภาคเหนือระวังพายุลูกเห็บในระยะวันสองวันนี้ โดยเฉพาะพื้นที่ที่เคยเกิดมาแล้ว

  
    ภาคเหนือระวังพายุลูกเห็บในระยะวันสองวันนี้ โดยเฉพาะพื้นที่ที่เคยเกิดมาแล้วเช่น เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน น่าน และเชียงราย
นายทรง กลิ่นประทุม หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือเปิดเผยว่า ขณะนี้ปริมาณน้ำฝนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก จึงไม่น่าเป็นห่วงปัญหาภัยแล้งในส่วนของภาคเหนือในปีนี้ อย่างไรก็ตามจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งปลูกพืชไร่ เช่น อ้อย มันสำปะหลัง ข้าวโพด ให้ระวังภัยแล้งและภาวะขาดแคลนน้ำในช่วง 15-20 วันข้างหน้า ขณะที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือต้องเฝ้าระวังพายุลูกเห็บในระยะวัน สองวันนี้ โดยเฉพาะพื้นที่ที่เคยเกิดมาแล้วเช่น เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน น่าน และเชียงรายให้ระวังพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรงและพายุลูกเห็บ
สำหรับปฏิบัติการทำลายพายุลูกเห็บที่กองทัพอากาศดำเนินการร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้น สิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการแล้ว ที่ผ่านมาเป็นขั้นตอนการศึกษา ซึ่งจะได้สรุปผลนำเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป ซึ่งการขึ้นปฏิบัติการแต่ละครั้งจะใช้งบประมาณน้ำมันเชื้อเพลิงชั่วโมงละ 45,000 บาท และพลุซิลเวอร์ไอโอไดด์ 6 นัด นัดละ 2,500 บาท ต่อเมฆหนึ่งก้อนที่ระยะความสูง 1 กิโลเมตร โดยที่ผ่านมาระยะเวลา 1 เดือน ได้ออกปฏิบัติการ 11 วัน มีวันที่เกิดพายุลูกเห็บจริง ๆ 3 ครั้ง ปฏิบัติการกับเมฆ 37 ก้อน และเกิดลูกเห็บ 2 ครั้ง แต่เป็นลูกเห็บขนาดเล็ก
 
20 เมษายน 2554 , 16:16 น. , อ่าน 1205  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่