สถานกงสุลใหญ่สหรัฐฯ เชียงใหม่ ร่วมกับหมู่บ้านดอยปุยจัดกิจกรรม “Big Cleaning Day”

  
    สถานกงสุลใหญ่สหรัฐฯ เชียงใหม่ ร่วมกับหมู่บ้านดอยปุยจัดกิจกรรม “Big Cleaning Day” เนื่องในวันคุ้มครองโลกพร้อมผลักดันให้เป็นหมู่บ้านตัวอย่างในการจัดการของเสีย
นางซูซาน สตีเวนสัน กงสุลใหญ่อเมริกันประจำจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่สถานกงสุลทั้งอเมริกันและไทย จำนวน 30 คน ร่วมกับชาวบ้านในหมู่บ้านดอยปุยกว่า 100 คน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ และนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ 30 คน จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day” เนื่องในวันคุ้มครองโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 22 เมษายน ของทุกปี โดยในปีนี้องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้เป็นปี International Year of Forests สำหรับโครงการดังกล่าวนี้ เทศบาลตำบลสุเทพได้จัดทำขึ้นเพื่อร่วมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนและลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะ อันจะสามารถนำไปพัฒนาในโครงการอื่นๆสำหรับชุมชนได้ โดยได้ร่วมกันทำความสะอาด เก็บกวาดขยะตามเส้นทาง ในบริเวณหมู่บ้านและพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมคัดแยกขยะให้เป็นหมวดหมู่เพื่อนำกลับมาใช้ซ้ำหรือนำไปแปรรูป
การดำเนินโครงการในพื้นที่ดังกล่าวนี้ เนื่องจากบ้านดอยปุยเป็นหมู่บ้านชาวม้งที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว ประกอบกับมีที่ตั้งอยู่ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลายแห่งในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เช่น น้ำตกมณฑาธารและน้ำตกห้วยแก้ว ทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมเป็นจำนวนมาก และมีปัญหาการจัดการขยะเช่นเดียวกับแหล่งท่องเที่ยวทั่วไป เทศบาลตำบลสุเทพและคณะกรรมการหมู่บ้าน จึงได้ร่วมกันกำหนดเป้าหมายที่จะผลักดันให้หมู่บ้านดอยปุยเป็นหมู่บ้านต้นแบบบนพื้นที่สูงในการจัดการของเสียอย่างยั่งยืน และเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวของหมู่บ้านดอยปุยและในพื้นที่อย่างยั่งยืนด้วย
 
20 เมษายน 2554 , 16:37 น. , อ่าน 1307  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่