ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการจัดประชุมอนุกรรมการอาเซียนฝ่ายสารสนเทศ ครั้งที่ 12

  
     รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการจัดประชุมอนุกรรมการอาเซียนฝ่ายสารสนเทศ ครั้งที่ 12 ที่จังหวัดเชียงใหม่
นางลดาวัลย์ บัวเอี่ยม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในการประชุมเตรียมการจัดประชุมอนุกรรมการอาเซียนฝ่ายสารสนเทศ ครั้งที่ 12 ณ ห้องประชุมสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 โดยมีตัวแทนหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม รับการประชุมซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2554 ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่ การประชุมดังกล่าวจะมีผู้เข้าประชุมประมาณ 50 คนจาก 10 ประเทศในกลุ่มอาเซียนโดยผู้ร่วมประชุมระดับอธิบดี และเจ้าหน้าที่อาวุโสที่รับผิดชอบด้านสารสนเทศ ทั้งนี้กรมประชาสัมพันธ์ในฐานะอนุกรรมการฝ่ายสารสนเทศจะรายงานผลการติดตามการดำเนินโครงการในรอบปีที่ผ่านมา ทั้งการเผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ การจัดรายการ สปอต และสื่อสิ่งพิมพ์ และการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน รวมทั้งพิจารณาแนวคิดโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกกับประเทศคู่เจรจาของอาเซียนเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการอาเซียนด้านสารสนเทศ เพื่อสรุปรวบรวมข้อมูล ปัญหา ข้อเสนอแนะนำสู่ที่ประชุมใหญ่อาเซียน และเตรียมพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558
การประชุมดังกล่าวนอกจากหัวหน้าหน่วยงานกรมประชาสัมพันธ์แล้วผู้เข้าร่วมประชุมยังมีตัวแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งรับหน้าที่รักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านจราจร ตัวแทนสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงใหม่ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่และหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ รับที่จะนำเสนอเส้นทางทัศนศึกษาและสถานที่จัดเลี้ยงและให้ข้อมูลแก่ผู้เข้าประชุม ขณะที่วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่จะจัดการแสดงต้อนรับ
 
21 เมษายน 2554 , 14:08 น. , อ่าน 1184  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ –ชมพูนุท สวท.เชียงใหม่