คาดการณ์เศรษฐกิจไทยจะดีขึ้นปลายปีหน้า โดยผู้ประกอบการต้องเตรียมรับมือดอกเบี้ยที่สูงขึ้น

  
     เศรษฐกิจไทยปีนี้ชะลอตัว และคาดการณ์จะดีขึ้นปลายปีหน้า โดยผู้ประกอบการต้องเตรียมรับมือดอกเบี้ยที่สูงขึ้น โดยภาคเหนือมีสัดส่วนร้อยละ 10 ของประเทศ
รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจการเงิน การคลัง กล่าวว่า เศรษฐกิจประเทศไทยปี 2554 ยังอยู่ในภาวะชะลอตัว คาดว่าขยายร้อยละ 4 จากร้อยละ 7 ในปีที่ผ่านมา หากไม่มีเหตุการณ์เมือง ภัยพิบัติ และวิกฤตน้ำมัน ขณะที่รัฐบาลได้ตั้งงบประมาณขาดดุลไว้ ซึ่งส่งผลกับประเทศในภาพรวม โดยคาดว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้นในปลายปีหน้า ทั้งนี้ ผู้ประกอบการต้องเตรียมรับมือกับดอกเบี้ยที่จะสูงขึ้น สำหรับภาคเหนือมีสัดส่วนเศรษฐกิจร้อยละ 10 ของประเทศ จังหวัดเชียงใหม่มีศักยภาพสูงสุดการเชื่อมโยงการค้าชายแดนกับจีน พม่าและลาว ซึ่งหากมองในภาพกว้างให้สามารถเชื่อมโยงกับจีนและอินเดียได้ จะเป็นปัจจัยบวกสำคัญ
สำหรับเศรษฐกิจไทยพึ่งพาภาคการส่งออกถึงร้อยละ 72 เมื่อเกิดวิกฤติในประเทศมหาอำนาจ จึงได้รับผลกระทบทุกครั้ง ขณะที่มีการคาดการณ์อีก 25 ปีข้างหน้า เศรษฐกิจจีนจะขยายตัวสูงที่สุดในโลก รองลงมาคือ สหรัฐอเมริกา อินเดียและญี่ปุ่นตามลำดับ ขณะที่บราซิลจะอยู่ในลำดับที่ 5 ของโลก การรวมกลุ่มจีน อินเดีย อาเซียนซึ่งมีประชากรประมาณ 3 พันล้านคนหรือครึ่งหนึ่งของประชากรโลก จะส่งผลดีสร้างศักยภาพด้านเศรษฐกิจ โดยคาดว่าปีนี้ เศรษฐกิจโลกจะขยายตัวร้อยละ 3-3.5 ในส่วนของอาเซียนนั้น เศรษฐกิจอินโดนีเซียเติบโตสูงสุด รองลงมาคือเวียดนาม ส่วนไทยอยู่ในอันดับ 3 ของอาเซียน การที่รัฐบาลปรับค่าแรงเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.7 และการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการและรัฐวิสาหกิจได้กลายเป็นแรงผลักดันให้ราคาสินค้าสูงขึ้น เพราะต้นทุนการผลิตสินค้าสูงขึ้นตามมา โดยคาดการณ์ว่า ธนาคารแห่งประเทศไทยจะปรับดอกเบี้ยอีก 2 ครั้งในปีนี้ ขณะที่เหตุภัยพิบัติแผ่นดินไหวและสึนามิในญี่ปุ่นส่งผลกระทบกับภาคการผลิตทั้งอุตสาหกรรมรถยนต์ คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ของไทย ผู้ประกอบการของไทยบางรายต้องปิดกิจการหรือชะลอการผลิต
 
22 เมษายน 2554 , 19:08 น. , อ่าน 1167  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-ชมพูนุท-ปิ่นปินัทธ์ สวท.เชียงใหม่