เชียงใหม่เตือนประชาชนระวังภัยจากพายุฤดูร้อน 23-26 เมษายน 2554 นี้

  
    จังหวัดเชียงใหม่เตือนประชาชนให้ระมัดระวังภัยที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากพายุฤดูร้อนที่จะพัดเข้ามาในพื้นที่ ระหว่าง 23-26 เมษายน 2554 นี้
นายประจญ ปรัชญ์สกุล หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะผู้อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ได้แจ้งเตือนไปยังศูนย์อำเภอ ให้แจ้งเตือนต่อไปยังระดับตำบล หมู่บ้าน จนถึงระดับครัวเรือน ให้ระมัดระวังภัยจากพายุฝนฟ้าคะนอง อันเนื่องมาจากพายุฤดูร้อน ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนเรื่องพายุฤดูร้อน ระหว่าง 23-26 เมษายน 2554 ซึ่งเชียงใหม่ก็เป็นหนึ่งในจังหวัดที่อาจจะประสบภัยด้วย ส่วนทางศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่นั้น นอกจากจะแจ้งเตือนแล้ว ยังเตรียมการด้านการให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนหากมีภัยเกิดขึ้น
สำหรับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุฤดูร้อนเมื่อสัปดาห์ก่อน ซึ่งเกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอดอยหล่อ สันป่าตอง แม่วาง จอมทองและเวียงแหง ซึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประชาชนก็เป็นเพียงเสียหายของบ้านเรือนที่อยู่อาศัยบางส่วน กับพืชผลทางการเกษตร ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้สั่งการให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับอำเภอที่เกิดเหตุ เข้าช่วยเหลือทันทีหลังเกิดเหตุโดยใช้เงินทดรองราชการ นำสิ่งของไปช่วยเหลือผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้กระจายถึงผู้ประสบภัยตามความเหมาะสมอย่างทั่วถึง ซึ่งก็ได้ดำเนินการไปตามระเบียบของทางราชการและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
22 เมษายน 2554 , 21:54 น. , อ่าน 1187  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่