องค์กรมุสลิมในจังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดงานวัฒนธรรมมุสลิมล้านนา ปลายเดือนนี้

  
     องค์กรมุสลิมในจังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดงานวัฒนธรรมมุสลิมล้านนา ปลายเดือนนี้ ซึ่งเป็นการจัดงานลักษณะนี้ของชาวมุสลิมเป็นครั้งแรกในประเทศไทย
นายสุรพงศ์ พงศ์เดชขจร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แถลงข่าวที่มัสยิดบ้านฮ่อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ถึงการเตรียมการจัดงานวัฒนธรรมมุสลิมล้านนา ระหว่างวันที่ 28 เมษายน ถึง 1 พฤษภาคม 2554 ณ โรบินสันฮอล์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและองค์กรมุสลิมในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกันจัดงานดังกล่าวขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมมุสลิมล้านนา เปิดตลาดอาหารฮาลาลล์ล้านนา แสดงและจำหน่ายสินค้าจากบริษัทที่จำหน่ายอาหารฮาลาลล์และสินค้าฮาลาลล์ล้านนา ในงานยังจะมีการโชว์เครื่องแต่งกายมุสลิมที่ชนะการประกวดกว่า 30 ชุด พร้อมการแสดงจากเยาวชนมุสลิมภาคต่าง ๆ และยังมีการให้คำปรึกษาด้านการเงินโดยธนาคารอิสลาม ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนรู้จักและเข้าใจชาวมุสลิมล้านนาที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการอาหารฮาลาลล์ให้มีศักยภาพ สืบสานประเพณีวัฒนธรรมมุสลิมล้านนา ทั้งอาหาร เครื่องแต่งกายและการแสดง และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชน
ธุรกิจอาหารฮาลาล์นับว่าเติบโตเร็วมาก ขณะที่จำนวนประชากรมุสลิมเติบโตเร็วที่สุด ปัจจุบันประเทศไทยส่งออกอาหารฮาลาลล์ปีละ 275 ล้านเหรียญสหรัฐเท่านั้น ขณะที่ยังมีโอกาสอีกมากที่อาหารฮาลาลล์ของไทยจะเจาะตลาดโลกได้ จังหวัดเชียงใหม่มีชาวมุสลิมอาศัยในพื้นที่กว่า 5 หมื่นคน สภาพภูมิประเทศมีความเหมาะสมในการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและมีสภาพพื้นที่เหมาะกับการเกษตรซึ่งเป็นวัตถุดิบในการทำอาหาร งานดังกล่าวเป็นการจุดประกายให้ภาคเหนือเป็นฐานการผลิตอาหารฮาลาลล์ของไทยอีกแห่งหนึ่งสู่ระดับสากลในอนาคต
 
23 เมษายน 2554 , 17:24 น. , อ่าน 1192  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่