มหาวิทยาลัยพายัพ กำหนดจัดพิธีเปิดศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

  
    สำนักพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ กำหนดจัดพิธีเปิดศูนย์ส่งเสริมสุขภาพอย่างเป็นทางการ เพื่อให้บริการแก่นักศึกษาและบุคลากร
นายชวาล มาลีหอม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา แจ้งว่า สำนักพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ กำหนดจัดพิธีเปิดศูนย์ส่งเสริมสุขภาพอย่างเป็นทางการ ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2554 เวลา 16.00 น. ณ หอพักชายโอเมก้า มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว โดยมี ผศ.ดร.ประดิษฐ์ เถกิงรังสฤษดิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ เป็นประธานในพิธี
สืบเนื่องมาจากในภาวะปัจจุบันปัญหาสุขภาพเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้คนส่วนใหญ่ต้องเสียเงินมากมายในการดูแลรักษาซึ่งจะส่งผลต่อการดำเนินชีวิต ซึ่งโดยทั่วไปแล้วปัญหาสุขภาพไม่ได้เกิดขึ้นจากการติดเชื้อโรค แต่มักเกิดจากการขาดการออกกำลังกายและการบริโภคอาหารที่ผิดหลักโภชนาการ สำนักพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาสุขภาพจึงได้จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมสุขภาพขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการดูแลสุขภาพของบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยพายัพ อันจะนำไปสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพ พร้อมให้คำแนะนำและคำปรึกษา สำหรับผู้ที่ประสบปัญหาจากการออกกำลังกาย หรือต้องการฟื้นฟู เสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกาย ตลอดจนแนะนำการเล่นกีฬา ออกกำลังกาย และการใช้อุปกรณ์กีฬาต่างๆ โดยเปิดให้บริการทุกวันจันทร์–ศุกร์ เวลา 14.00–20.00 น. และวันเสาร์–อาทิตย์ เวลา 10.00 – 20.00 น.
 
25 เมษายน 2554 , 15:23 น. , อ่าน 1189  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่