องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ส่งมอบรถเมล์ ให้แก่ อำเภอสันป่าตอง

  
    องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ส่งมอบรถเมล์ ให้แก่ อำเภอสันป่าตอง เพื่อบริการนักท่องเที่ยว โบราณสถานเวียงท่ากาน
นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายทัศนัย บรุณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ มอบรถเมล์ให้แก่อำเภอสันป่าตอง เพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวโบราณสถานเวียงท่ากาน โดยมีนายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช นายอำเภอสันป่าตอง นายสุริยนต์ ปันทะนะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และนายเทียมทัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เป็นตัวแทนรับมอบ รถเมล์ดังกล่าวยังมีสภาพที่ดี ซึ่งเทศบาลนครเชียงใหม่ไม่ได้ใช้งานแล้ว โดยเบื้องต้นมอบให้จำนวน 1 คัน มูลค่าแรกเริ่มประมาณสองล้านบาท เพื่อให้ท้องถิ่นนำกลับไปปรับปรุงสภาพ วิ่งให้บริการประชาชน เหมือนที่ให้บริการที่เวียงกุมกาม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเวียงท่ากาน โบราณสถานเก่าแก่ของเชียงใหม่อายุกว่า 700 ปี เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดใจ สร้างรายได้ให้ท้องถิ่น ซึ่งที่ผ่านมา มีเพียงนักท่องเที่ยวที่มีรถยนต์ส่วนตัวเท่านั้นจึงจะเข้าไปเที่ยวได้ ประกอบกับรถโดยสารประจำทางก็ไม่ผ่านเวียงท่ากาน
ขณะที่นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวว่า เทศบาลนครเชียงใหม่มีรถเมลล์กว่า 20 คัน ขณะนี้มี 4 คัน ที่เตรียมส่งมอบให้ท้องถิ่นที่ร้องขอเพื่อใช้ในกิจการสาธารณประโยชน์ของท้องถิ่น ขณะที่รถเมล์ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่มีสองเส้นทาง เก็บค่าบริการ 10 บาทตลอดสาย ที่ผ่านมาพบว่านักท่องเที่ยวใช้บริการน้อยมาก มีรายได้ต่อเดือนในตัวเลขหลักหมื่นเท่านั้น เนื่องจากชาวเชียงใหม่มีความเคยชินกับการใช้บริการรถสี่ล้อแดง และนิยมใช้รถส่วนตัว ขณะเดียวกันมีเสียงร้องขอจากนักท่องเที่ยวให้จัดบริการรถโดยสารประจำทาง ซึ่งการจัดบริการดังกล่าวประสบปัญหาขาดทุนมาโดยตลอด
 
25 เมษายน 2554 , 17:08 น. , อ่าน 1180  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่