สำนักงานการค้าภายในเชียงใหม่จัดจำหน่ายหมูไข่ธงฟ้าราคาประหยัด

  
    สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่จัดจำหน่ายเนื้อหมู ไข่ไก่ธงฟ้าราคาประหยัด เพื่อช่วยเหลือประชาชนในยุคสินค้าราคาแพง ทุกวันศุกร์ ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
นางนิยดา หมื่นอนันต์ การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่จัดโครงการธงฟ้าราคาประหยัดจำหน่ายเนื้อหมูและไข่ไก่ เริ่มตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2554 เป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยจัดทุกวันศุกร์ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีราคาสูงขึ้น เนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวนจนเกิดโรคระบาดสัตว์ ทำให้ปริมาณสินค้าน้อยลง โดยจำหน่ายไข่ไก่ธงฟ้าราคาต่ำกว่าท้องตลาดฟองละ 20-30 สตางค์และเนื้อหมูชำแหละราคาถูกกว่าท้องตลาดกิโลกรัมละ 15-20 บาท โดยขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการฟาร์มไก่ไข่ชะลอการส่งออกไข่ไก่ไปต่างประเทศ และนำไข่ไก่เข้าร่วมโครงการจำนวน 1 ล้านฟองต่อวัน ซึ่งประชาชนสามารถซื้อสินค้าดังกล่าวได้ไม่จำกัดจำนวน
นางนิยดา หมื่นอนันต์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้มีประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรื่องราคาแนะนำปี 2554 โดยกำหนดราคาไข่คละหน้าฟาร์มฟองละ 3.10 บาท เพื่อเป็นทางเลือกของประชาชนในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า ทั้งนี้ หากพบว่ามีการจำหน่ายไข่ไก่สูงกว่าราคาแนะนำจะมีความผิดตามกฎหมาย โทษจำคุกไม่เกิน 7 ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าและบริการ สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569
 
26 เมษายน 2554 , 17:16 น. , อ่าน 1188  

 ข่าวโดย   พยนต์-ชมพูนุท สวท.เชียงใหม่