จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดแรกของประเทศไทยที่มีการจัดทำคู่มือลูกเสืออาสา กกต.

  
     จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดแรกของประเทศไทยที่มีการจัดทำคู่มือลูกเสืออาสา กกต.และแต่งตั้ง นายกสโมสรลูกเสืออาสา กกต. ล่าสุดได้เปิดอบรมเพื่อเตรียมรองรับการเลือกตั้งที่กำลังจะมีขึ้น
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมชี้แจงผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเกี่ยวกับแนวทางการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรมเชียงใหม่รัตนโกสินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายภุชงค์ นุตราวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อสร้างความเข้าใจผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสา กกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยในการดำเนินการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่และการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่กำลังจะมีขึ้นเร็ว ๆ นี้ โดยผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสา กกต.เป็นอาจารย์ 168 คนจากโรงเรียนในเชียงใหม่ เพื่อนำไปเผยแพร่ให้ลูกเสืออาสา ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่นับเป็นจังหวัดแรกของประเทศไทยที่มีนายกสโมสรลูกเสืออาสา กกต. และยังมีการจัดทำคู่มือลูกเสืออาสา กกต.เป็นแห่งแรกของประเทศไทยด้วย สำหรับลูกเสืออาสา กกต.มีหน้าที่บำเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลือผู้ที่มาใช้สิทธิลงคะแนน ช่วยเหลือผู้พิการ คนชรา และให้คำแนะนำเกี่ยวกับสิทธิ การไม่ซื้อสิทธิขายเสียง เป็นต้น
ลูกเสืออาสา กกต.เริ่มตั้งแต่ปี 2550 ปัจจุบันมีโรงเรียนที่ผ่านการอบรม 404 โรง มีผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสา กกต.กว่า 2 พันคน และลูกเสืออาสา กกต.กว่า 3 หมื่นคน ในจำนวนนี้มีการขยายผลบอกต่อประชาชนในอัตรา 1 ต่อ 10 ในจำนวนประมาณแสนคน
 
26 เมษายน 2554 , 17:28 น. , อ่าน 1193  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่