ครม.อนุมัติงบประมาณ โครงการก่อสร้างอุโมงค์ผันน้ำจากเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล สู่เขื่อนแม่กวงอุดมธาราแล้ว

  
     ประธานผู้ใช้น้ำภาคเกษตรกรรมลุ่มน้ำกวง ดีใจที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณ 15,000 ล้านบาท โครงการก่อสร้างอุโมงค์ผันน้ำจากเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล สู่เขื่อนแม่กวงอุดมธารา
หลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติผ่านงบประมาณจำนวน 15,000 ล้านบาท โครงการก่อสร้างอุโมงค์ผันน้ำจากเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ สู่เขื่อนแม่กวงอุดมธารา อำเภอดอยสะเก็ด ระหว่างปี 2555-2560 ส่งผลให้ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ดีใจอย่างมาก เนื่องจากโครงการดังกล่าวส่งผลกระทบกับลุ่มน้ำแม่แตง อ่างเก็บน้ำแม่งัดและอ่างเก็บน้ำแม่กวง ซึ่งทุกปี อ่างเก็บน้ำแม่งัดสมบูรณ์ชลจะมีน้ำเกินความจำเป็นและต้องปล่อยทิ้งโดยเปล่าประโยชน์ ขณะที่อ่างเก็บน้ำแม่กวงอุดมธารา มีปัญหาน้ำไม่เพียงพอแก่พื้นที่เกษตร ซึ่งครอบคลุม 10 อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน ซึ่งนายสมาน ทัดเที่ยง ประธานเครือข่ายสมาพันธ์เกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่และประธานผู้ใช้น้ำภาคเกษตรกรรมลุ่มน้ำกวงกล่าวว่า หลังจากต่อสู้มายาวนานนับสิบปี คำตอบของรัฐบาลในครั้งนี้ สร้างรอยยิ้มให้เกษตรกรสองจังหวัด จะเป็นการแก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง อย่างครบวงจร เกิดการใช้ประโยชน์จากน้ำอย่างเต็มที่
ทั้งนี้ก่อนหน้านี้ในช่วงเช้าที่ผ่านมา เครือข่ายสมาพันธ์เกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ได้รวมตัวกันเพื่อแสดงจุดยืนต้องการให้รัฐบาลผ่านโครงการดังกล่าวที่หน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายวรการ ยกยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ลงมาพบปะผู้ชุมนุม โครงการดังกล่าวนับว่าเป็นประโยชน์กับทั้งจังหวัดเชียงใหม่และลำพูนในภาพรวม ซึ่งหลังจากนี้ประชาชนจะหารือเพื่อทำบุญฉลองด้วย
 
26 เมษายน 2554 , 17:29 น. , อ่าน 1195  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่