ททท.จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชียงใหม่ช่วงนอกฤดูกาลผ่านทางเว็บไซต์

  
     ททท.จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชียงใหม่ช่วงนอกฤดูกาลผ่านทางเว็บไซต์ เพิ่มช่องทางการซื้อ-ขาย หรือมอบส่วนลดพิเศษของสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว ระหว่างเดือนพฤษภาคม – ตุลาคมนี้
นายสรรเสริญ เงารังษี รองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด้านเอเชียและแปซิฟิกใต้ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวนอกฤดูกาล ที่โรงแรมรติล้านนา จ.เชียงใหม่ เพื่อเพิ่มช่องทางในการ ซื้อ-ขาย หรือมอบส่วนลดพิเศษของสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ในรูปแบบ Full Package, D.I.Y Package ผ่านทางเว็บไซต์ www.chiangmaibestdeal.com โดยมีผู้ประกอบการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมงานประมาณ 100 คน
รองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้เป็นการฟื้นฟูการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องจาก 2 ปีที่ผ่านมา ซึ่งประกอบด้วยแผนการตลาด แผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และแผนการประชาสัมพันธ์ โดยกิจกรรมนี้เป็นหนึ่งในแผนการตลาดโดยเฉพาะตลาดต่างประเทศในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคมซึ่งการท่องเที่ยวเบาบางให้คึกคักมากขึ้น
รองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกล่าวด้วยว่า เว็บไซต์ดังกล่าวนี้จะเปิดใช้ในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงตุลาคม 2554 นี้ หลังจากนั้นเมื่อเข้าสู่ฤดูท่องเที่ยวก็จะเริ่มลดบทบาทลงแต่ก็ยังคงมีการดูแลปรับปรุง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์อีกครั้งในช่วงนอกฤดูการท่องเที่ยวของปีต่อไป
 
26 เมษายน 2554 , 23:55 น. , อ่าน 1167  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่