บสย ตั้งเป้าค้ำประกันสินเชื่อ PGS ระยะที่ 3 ในปีนี้ 36,000 ล้านบาท

  
    บสย.ตั้งเป้าค้ำประกันสินเชื่อ PGS ระยะที่ 3 ในปีนี้ 36,000 ล้านบาท โดยความร่วมมือกับธนาคารกว่า 20 แห่ง สำหรับ บสย.เชียงใหม่ตั้งเป้าค้ำประกัน 2,800 ล้านบาท
นายดำริ ขวัญสุวรรณ ผู้จัดการสำนักงานจังหวัด บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ แถลงข่าวเปิดตัวโครงการค้ำประกันสินเชื่อ PGS 3 หลังจากที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอให้ บสย.ดำเนินโครงการ Poftfolio Guarantee Scheme (PGS) ระยะที่ 3 วงเงินค้ำประกัน 36,000 ล้านบาท โดยร่วมมือกับสถาบันการเงินกว่า 20 แห่ง พร้อมให้การช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ตามนโยบายรัฐบาล โดยโครงการดังกล่าวเริ่มตั้งแต่ปี 2552 ค้ำประกันในวงเงิน 30,000 ล้านบาท ปี 2553 ค้ำประกันในวงเงิน 30,000 ล้านบาทและปีนี้ตั้งเป้าค้ำประกัน 36,000 ล้านบาทในส่วนของ บสย.เชียงใหม่ ตั้งเป้าค้ำประกัน 2,800 ล้านบาท
บสย.ให้การค้ำประกันช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs เต็มวงเงิน 6 หมื่นล้านบาทในปีที่ผ่านมา โดยจะเห็นว่าการขยายตัวค้ำประกันพัฒนาแบบก้าวกระโดด ปี 2551 ยังไม่เริ่มโครงการค้ำประกันกว่า 3,200 ล้านบาท เริ่มโครงการ PGS ปี 2552 ค้ำประกันกว่า 21,500 ล้านบาท ปี 2553 ค้ำประกันกว่า 42,500 ล้านบาท ปัจจุบัน บสย.ได้ให้การค้ำประกันผู้ประกอบการ SMEs ไปแล้ว 39,600ราย ในวงเงินกว่า 112,000 ล้านบาท มีอัตราการขยายตัว 13 เท่าตัว สูงมากเมื่อเทียบกับต่างประเทศปัจจุบันมีภาระค้ำประกันคงเหลือกว่า 25,800 ราย วงเงินกว่า 74,200 ล้านบาท ธุรกิจที่ให้การค้ำประกัน 5 อันดับแรกคือ การบริการ อาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์และเครื่องจักร การผลิตสินค้าและสินค้าอื่น ๆ และเกษตรกรรมตามลำดับ ขณะที่ บสย.เชียงใหม่ ให้การค้ำประกันไปแล้ว1,500 ราย วงเงินค้ำประกันกว่า 4,500 ล้านบาท
 
27 เมษายน 2554 , 15:08 น. , อ่าน 1180  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ –ชมพูนุท-ปิ่นปินัทธ์ สวท.เชียงใหม่