จังหวัดเชียงใหม่ประชุมเตรียมความพร้อม พิธีอัญเชิญและถวายน้ำสรงพระราชทาน และผ้าไตรพระราชทาน

  
    จังหวัดเชียงใหม่ประชุมเตรียมความพร้อม พิธีอัญเชิญและถวายน้ำสรงพระราชทาน และผ้าไตรพระราชทาน รวมทั้งงานไหว้สาป๋าระมีพระบรมธาตุดอยสุเทพ สืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอย เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2554
พระเทพวรสิทธาจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมพิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน พิธีถวายน้ำสรงพระราชทานและผ้าไตรพระราชทาน รวมทั้งงานไหว้สาป๋าระมีพระบรมธาตุ สืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอย เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี2554 ณ วัดโลกโมฬี ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณากำหนดการจัดงาน การจัดทำประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานซึ่งประกอบด้วยบุคคลากรจากหลายหน่วยงานในจังหวัดเชียงใหม่ การจัดเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานของคณะกรรมการจัดงาน พร้อมทั้งร่วมกันเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาและข้อขัดข้องที่พบในการจัดงานครั้งที่ผ่านมา
สำหรับกำหนดการพิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปี 2554 วันพฤหัสบดี ที่ 5 พฤษภาคม 2554 เวลา 14.00 น.โดยคณะสงฆ์ ส่วนราชการ พุทธศาสนิกชน พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ส่วนกำหนดการจัดงานไหว้สาป๋าระมีและถวายน้ำสรงพระราชทาน พระบรมธาตุดอยสุเทพ เนื่องในวันวิสาขบูชา ในวันอังคาร ที่ 17 พฤษภาคม 2554 ตรงกับ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 เวลา 15.00 น. โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธี
 
27 เมษายน 2554 , 16:41 น. , อ่าน 1179  

 ข่าวโดย   พยนต์-ปิ่นปินัทธ์ สวท.เชียงใหม่