มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดการแสดง Capture the Magic โดยนักศึกษาจาก Brigham Young University สหรัฐอเมริกา

  
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดการแสดง Capture the Magic มหัศจรรย์ตระการตาแห่งการเต้น ที่จะสะกดคุณด้วยมนต์มายาแห่งลีลาอันน่าประทับใจ โดยนักศึกษาจาก Brigham Young University สหรัฐอเมริกา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสำนักหอสมุดและศูนย์ศรีพัฒน์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ Brigham Young University (B.Y.U.) ประเทศสหรัฐอเมริกา กำหนดจัดการแสดง Capture the Magic “มหัศจรรย์ตระการตาแห่งการเต้นที่จะสะกดคุณด้วยมนต์มายาแห่งลีลาอันน่าประทับใจ” โดย Ballroom Dance Company ซึ่งเป็นนักศึกษาภาควิชาศิลปวัฒนธรรมและการแสดง ในวันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2554 เวลา 19.30–21.00 น. ณ โรงละครกาดเธียเตอร์ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศและระหว่างมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันงดงามของมิตรประเทศสู่ชุมชน โดยรายได้จากการจัดการแสดงจะนำเข้าสมทบกองทุนพัฒนาสำนักหอสมุด เพื่อส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ในสังคมและชุมชน
การแสดง Capture the Magic เป็นการผสมผสานแสง สี เสียง และการเคลื่อนไหวเป็นภาพลานตาลานใจ ในลวดลายลีลาอันหลากหลายของการแสดงลีลาศ ตั้งแต่จังหวะบอลรูมมาตรฐานจนถึงการออกแบบท่าเต้นผสมผสานศิลปะการละคร สุขนาฏกรรม รวมถึงการเต้นรำหมู่สำหรับการแข่งขันระดับสำคัญๆ ภายในระยะเวลาอย่างต่อเนื่อง 90 นาที รวม 16 ชุด ผู้สนใจสามารถซื้อบัตรในราคา 200 บาท 500 บาท 800 บาท และ 1,000 บาท ได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น G อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว โทร. 0-5322-4444 ต่อ 19008 และ 19919 หรือที่สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 0-5394-4506 และ 0-5394-4531
 
28 เมษายน 2554 , 14:21 น. , อ่าน 1188  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่