งานฮาลล้า ฮาลาล สืบสานวัฒนธรรมมุสลิมล้านนา จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในจังหวัดเชียงใหม่

  
    งานฮาลล้า ฮาลาล สืบสานวัฒนธรรมมุสลิมล้านนา จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมมุสลิมและส่งเสริมอาหารฮาลล้าจังหวัดเชียงใหม่สู่ตลาดโลก
นายสุรพงศ์ พงศ์เดชขจร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงานฮาลล้า ฮาลาล สืบสานวัฒนธรรมมุสลิมล้านนา ณ ห้องเชียงใหม่ฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ต ซึ่งองค์กรมุสลิมในจังหวัดเชียงใหม่ องค์กรภาครัฐและเอกชน โดยการสนับสนุนของกระทรวงอุตสาหกรรม และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จัดงานดังกล่าวเพื่อส่งเสริมอาหารฮาลล้าจังหวัดเชียงใหม่สู่ตลาดโลก และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมมุสลิมล้านนาให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงการจับคู่ธุรกิจ อันเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างรายได้สู่ท้องถิ่น โดยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่า ภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่มีศักยภาพพร้อมสำหรับการเป็นศูนย์กลางในหลายด้าน ทั้งการคมนาคม การท่องเที่ยว และเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ ขณะเดียวกันยังมีสภาพภูมิประเทศที่เอื้อต่อการทำการเกษตร ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญของการผลิตอาหารฮาลล้า โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้มีนโยบายพัฒนาอาหารฮาลล้าสู่ตลาดโลก
งานฮาลล้า ฮาลาล สืบสานวัฒนธรรมมุสลิมล้านนา จัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่จังหวัดเชียงใหม่ ในงานมีกิจกรรมมากมาย การออกร้านสินค้า OTOP ของชาวมุสลิมในจังหวัดเชียงใหม่ การแสดงศิลปวัฒนธรรมจากศิลปินมุสลิมทั่วประเทศ การจำหน่ายอาหารฮาลล้า การแสดงแฟชั่นโชว์และการแสดงชุดแต่งกายของหนุ่มสาวมุสลิมที่ชนะการประกวดกว่า 30 ชุด ได้รับความสนใจจากประชนชนจำนวนมาก
 
28 เมษายน 2554 , 17:48 น. , อ่าน 1190  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-ชมพูนุท สวท.เชียงใหม่