เด็กดอยบินลัดฟ้าไปเที่ยวทะเลจากโครงการประกวดเรียงความเกี่ยวกับเรารักในหลวง ยาเสพติดและสิ่งแวดล้อม

  
     สำนักงานสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับแอร์เอเซีย วิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จัดกิจกรรมพาเด็กดอยบินลัดฟ้าไปเที่ยวทะเลจากโครงการประกวดเรียงความเกี่ยวกับเรารักในหลวง ยาเสพติดและสิ่งแวดล้อม
ที่ท่าอากาศยานจังหวัดเชียงใหม่ เด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมปีที่ 5 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ได้มีโอกาสเดินทางด้วยเครื่องบินเป็นครั้งแรกเพื่อไปสัมผัสกับทะเล ตามกิจกรรม จากดอยสูง สู่เลใส กิจกรรมดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือของแอร์เอเชีย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และเครือข่ายวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน เป็นกิจกรรมต่อเนื่องมาจากโครงการนำผ้าห่มไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่บ้านห้วยน้ำขุ่น เมื่อช่วงฤดูหนาวที่ผ่านมา ซึ่งทางคณะได้พบเด็กนักเรียนได้ตั้งกล่องรับบริจาคเงินเพื่อเดินทางไปเที่ยวทะเล ทางแอร์เอเชีย จึงได้ร่วมกับเครือข่ายวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจึงได้เปิดโอกาสให้เกิดกิจกรรมนี้ขึ้น โดยได้เปิดให้ ประกวดเรียงความในหัวข้อ เรารักในหลวง ยาเสพติด และสิ่งแวดล้อม เพื่อหาผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 40 คน ร่วมเดินทางไปในครั้งนี้
นางสาวพลอย เยบะ อายุ 16 ปีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งได้เขียนเรียงความเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยยกเหตุการณ์ในหมู่บ้านของตนเองซึ่งเป็นชาวไทยภูเขาที่ยังมีการทำไร่นาที่สร้างผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม และวิธีแก้ไข ทั้งนี้ได้กล่าวแสดงความดีใจที่ได้โอกาสเดินทางไปท่องเที่ยวในครั้งนี้ ซึ่งเป็นโอกาสแรกในชีวิตที่จะได้ขึ้นเครื่องบิน และไปเที่ยวทะเล อยากไปสัมผัสว่าน้ำทะเลเค็ม และสีฟ้าใสอย่างที่เคยได้ยินมาหรือไม่
สำหรับเด็ก ๆ ที่ร่วมกิจกรรมครั้งนี้มีทั้งสิ้นจำนวน 40 คนที่ผ่านการคัดเลือก โดยสารเครื่องบินสายการบินแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD3975 จากจังหวัดเชียงใหม่บินตรงไปยังจังหวัดภูเก็ต เป็นเวลา 3 วัน โดยจะได้ไปเที่ยวทะเล รวมทั้งได้โอกาสไปชมแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์โลกใต้ทะเล และสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดภูเก็ต และพังงา
 
15 พฤษภาคม 2554 , 15:00 น. , อ่าน 1216  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่