ศูนย์ส่งเสริมการส่งออกภาคเหนือ เพิ่มศักยภาพผู้ส่งออกภาคเหนือ จัดสัมมนา ยุทธศาสตร์การนำแบรนด์ไทยบุกตลาดโลก ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
     นางสาวจิราภรณ์ ตุลยานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการส่งออกภาคเหนือเปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการส่งออก โดยสำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออก เห็นความจำเป็นของการตระหนักถึงความสำคัญในการส่งออกสินค้าที่มีตราสินค้าของตนเอง ความรู้และเทคนิคเพื่อส่งเสริม พัฒนายุทธศาสตร์การนำตราสินค้าสู่ตลาดโลก การระวังป้องกันทรัพย์สินทางปัญญา โดยกำหนดจัดการสัมมนา ในหัวข้อ ยุทธศาสตร์การนำแบรนด์ไทยบุกตลาดโลก ระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2549 ณ โรงแรมเซ็นทรัลดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้เข้าอบรมจะได้ความรู้เกี่ยวกับการส่งออก การนำสินค้าไทยสู่ตลาดโลก และความรู้เกี่ยวกับการป้องกันสิทธิ จากวิทยากรผู้มีความรู้ การสัมมนายุทธศาสตร์การนำแบรนด์ไทยบุกตลาดโลก จัดระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2549 1นี้ ณ โรงแรมเซ็นทรัลดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ รับจำนวนจำกัด เพียง 80 คน โดยมีค่าใช้จ่ายคนละ 300 บาท สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5321-6350 หรือทางโทรสารหมายเลข 0-5321-5370 ในวันในเวลาราชการ
 
, อ่าน 1178  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่