เตรียมต้อนรับรองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสเดินทางมามอบวีซ่าให้หลินปิงอยู่เมืองไทยต่ออีกสองปี

  
     สวนสัตว์เชียงใหม่ต้อนรับผู้อำนวยการ สำนักการต่างประเทศ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งมาเตรียมต้อนรับรองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสเดินทางมามอบวีซ่าให้หลินปิงอยู่เมืองไทยต่ออีกสองปี
นายธนภัทร พงษ์ภมร ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ ให้การต้อนรับนางละออ ภูธรใจ ผู้อำนวยการ สำนักการต่างประเทศ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งเดินทางล่วงหน้ามาเตรียมการต้อนรับนายเฉิน จงชิง รองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมคณะ ซึ่งจะเดินทางมาเชียงใหม่ระหว่างวันที่ 24-29 พฤษภาคม 2554 โดยมีภารกิจสำคัญในวันที่ 28 พฤษภาคม 2554 เพื่อทำพิธีต่อสัญญาให้แพนด้าน้อยหลินปิงอยู่เมืองไทยต่ออีก 2 ปี และมอบวีซ่าให้หลินปิงอยู่ต่อ ที่ศูนย์วิจัยและจัดแสดงหมีแพนด้าในประเทศไทย สวนสัตว์เชียงใหม่ ซึ่งผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่กล่าวว่า เป็นการเตรียมพร้อมเพื่อต้อนรับรองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมคณะ โดยเฉพาะในช่วงเวลาดังกล่าวจะมีงานเฉลิมฉลอง ในโอกาสที่หลินปิงอายุครบ 2 ปี และทางการจีนต่อสัญญาให้หลินปิงอยู่เมืองไทยต่ออีกสองปี ซึ่งจะเชิญผู้นำจีนร่วมงานดังกล่าวที่เตรียมจัดไว้อย่างยิ่งใหญ่
สำหรับงานฉลองในโอกาสที่แพนด้าน้อยหลินปิง จะจัดภายใต้ชื่อ “หลินปิงเติบใหญ่ อายุ 2 ปี คนจีนใจ๋ดี หื้ออยู่ต่อ” ระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2554 โดยวันที่ 27 พฤษภาคมจะจัดงานฉลองวันเกิดครบ 2 ปีหลินปิงโดยจะมอบเค๊กผลไม้ มอบรถเข็นผู้สูงอายุ ช่วงเย็นมีงานฉลองของบรรดาแฟนคลับ วันที่ 28 พฤษภาคม จะมีขบวนแห่วีซ่าจากสี่แยกภูคำ ส่งมอบให้ที่ส่วนจัดแสดงแพนด้า มีพิธีส่งมอบวีซ่าโดยนายเฉิน จงชิง รองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นตัวแทนฝ่ายจีน ขณะที่ตัวแทนฝ่ายไทยเบื้องต้นจะเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมารับวีซ่า วันที่ 29 พฤษภาคม มีงานฉลอง มีกิจกรรมการแสดงบนเวที โดยจังหวัดเชียงใหม่จะสนับสนุนการจัดกิจกรรมดังกล่าวและติดป้ายแสดงความยินดีทุกสี่แยกในเขตเมืองเชียงใหม่
 
16 พฤษภาคม 2554 , 16:49 น. , อ่าน 1216  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่