จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา อย่างหลากหลาย

  
     จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลกอย่างหลากหลายทั่วทั้งเมือง
ที่จังหวัดเชียงใหม่มีกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก โดยกิจกรรมจัดในช่วงค่ำ ที่บริเวณข่วงประตูท่าแพ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน แห่โคมไฟเนื่องในวันวิสาขบูชารำลึก จาก 4 มุมเมืองไปยังวัดสำคัญ คือวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร วัดพระสิงวรมหาวิหาร วัดเชียงมั่นและวัดพันอ้น ซึ่งนับเป็นพิธีแห่โคมไฟครั้งแรกที่จัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในวันวิสาขบูชา เพื่อน้อมรำลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนื่องในวันสำคัญของโลก
ขณะเดียวกันงานอัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน สืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอย ไหว้สาป๋าระมีพระบรมธาตุดอยสุเทพ เนื่องในวันวิสาขบูชา ก็มีพิธีเปิดที่บริเวณลานอนุสาวรียครูบาเจ้าศรีวิชัย เพื่อร่วมรำลึกถึงครูบาศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนา ผู้ริเริ่มนำประชาชนสร้างถนนระยะทางประมาณ 11 กิโลเมตรจากเชิงดอยสุเทพถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพ อันเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อประกอบพิธีเวียนเทียนรอบพระเจดีย์พระบรมธาตุดอยสุเทพ ในเวลาเที่ยงวันของวันวิสาขบูชา โดยอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานมาประกอบพิธีสรงน้ำพระบรมธาตุดอยสุเทพ ขึ้นรถบุษบกมีขบวนแห่เครื่องราชสักการะจาก 24 อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมประชาชนเดินเท้าขึ้นไปยังวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เพื่อไปร่วมตักบาตรทำบุญในเช้าวันวิสาขบูชาและสักการะพระบรมสารีริกธาตุและเวียนเทียนประทักษิณาในวันวิสาขบูชาซึ่งชาวล้านนาเชื่อกันว่าจะได้มหากุศลอันยิ่งใหญ่
นอกจากนี้วัดต่าง ๆ ทั่วเชียงใหม่ก็จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลกเช่นกัน
 
16 พฤษภาคม 2554 , 16:50 น. , อ่าน 1208  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่