งานไหว้สาป๋าระมี อัญเชิญน้ำสรงและผ้าไตรพระราชทานสืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอย

  
     ศรัทธาสาธุชนนับหมื่นร่วมงานไหว้สาป๋าระมี อัญเชิญน้ำสรงและผ้าไตรพระราชทานสืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอย เนื่องในวันวิสาขบูชาเพื่อน้อมรำลึกถึงครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนา
ศรัทธาสาธุชนนับหมื่นร่วมงานไหว้สาป๋าระมี อัญเชิญน้ำสรงพระราชทานสืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอย โดยมีหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดที่บริเวณลานครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนา ผู้ริเริ่มสร้างทางขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพระยะทาง 11 กิโลเมตร เพื่อให้ประชาชนได้ขึ้นไปสักการะพระบรมสารีริกธาตุอันเป็นที่ศรัทธาของพุทธศาสนิกชน โดยเฉพาะชาวล้านนา โดยได้อัญเชิญน้ำสรงพระราชทานขึ้นรถบุษบก พร้อมริ้วขบวนของประชาชนจาก 25 อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ที่พร้อมใจตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามตามศรัทธา เพื่อไปร่วมพิธีดังกล่าวที่จัดต่อเนื่องตั้งแต่สมัยโบราณล้านนาสืบเนื่องมา640 ปีแล้ว
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานน้ำสรงพระราชทานเพื่อสรงน้ำพระบรมธาตุดอยสุเทพ ตั้งแต่ปี 2543 จนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 11 แล้ว ขณะที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็ได้พระราชทานผ้าไตรพระราชทานมาถวายพระเถระที่มาร่วมประกอบพิธีการจำนวน 10 รูป ทุกปีเช่นกัน
สำหรับงานประเพณีเตียวขึ้นดอย นั้นประชาชนจะนิยมนุ่งขาวห่มขาว นำน้ำขมิ้นส้มป่อย พร้อมดอกไม้ธูปเทียน เดินเท้าตั้งแต่ตีนดอยสุเทพ ตั้งแต่ช่วงค่ำเพื่อไปให้ทันใส่บาตรพระสงฆ์ในช่วงเช้าที่วัดพระธาตุดอยสุเทพ หลังจากนั้นจะเวียนเทียนประทักษิณา และนั่งสมาธิทำจิตใจให้บริสุทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง โดยพระบรมสารีริกธาตุที่พระบรมธาตุดอยสุเทพนั้นเป็นมัตถลุงคธาตุ ส่วนพระรากขวัญเบื้องซ้าย หรือกระดูกไหปลาร้าด้านซ้ายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ศรัทธาสาธุชนชาวล้านนาให้ความเคารพบูชาตั้งแต่อดีตตราบจนเท่าทุกวันนี้
ธนวันต์ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่
 
17 พฤษภาคม 2554 , 00:04 น. , อ่าน 1207  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่