ศรัทธาสาธุชนร่วมพิธีตักบาตรบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันวิสาขบูชา

  
     ศรัทธาสาธุชนร่วมพิธีตักบาตรบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันวิสาขบูชา โดยวัดต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดพิธีทำบุญทั่วไป
ศรัทธาสาธุชนในจังหวัดเชียงใหม่ ตื่นแต่เช้าออกไปทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลกตามวัดต่าง ๆ ทั่วไป โดยเฉพาะที่วัดพระธาตุดอยสุเทพ ซึ่งยังมีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานสืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอย ไหว้สาป๋าระมีพระบรมธาตุดอยสุเทพ ช่วงเช้าประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ช่วงบ่ายมีพิธีสรงน้ำสรงพระราชทานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเพื่อสรงน้ำพระบรมธาตุดอยสุเทพ และเวียนเทียนประทักษิณาเพื่อความเป็นสิริมงคล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา และตักบาตรพระสงฆ์ 108 รูป ณ ถนนสายวัฒนธรรม ถนนขึ้นสู่วัดฝายหิน โดยมี ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกะสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นประธาน และช่วงค่ำมีพิธีเวียนเทียน ณ วัดฝายหิน
นอกจากนี้ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมฟังเทศน์และเวียนเทียน โดยจังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดกิจกรรมหลักที่ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร วัดศรีโสดาพระอารามหลวง หรือประชาชนจะร่วมเวียนเทียนที่วัดใกล้บ้านก็จะได้มหากุศลอันยิ่งใหญ่เช่นกัน
วิสาขบูชา ย่อมาจากคำว่า "วิสาขปุรณมีบูชา" แปลว่า "การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ" หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือน 6 วันวิสาขบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย ซึ่งมักจะตรงกับเดือนพฤษภาคม หรือมิถุนายน แต่ถ้าปีใดมีอธิกมาส คือ มีเดือน 8 สองหน ก็เลื่อนไปเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ กลางเดือน 7 วันวิสาขบูชา ถือเป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันที่เกิด 3 เหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถือเป็นวันสำคัญที่สุดทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากล้วนมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการถือกำเนิดของพระพุทธศาสนา คือ เป็นวันที่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ดังนั้นพุทธศาสนิกชนทั่วโลกจึงให้ความสำคัญกับวันนี้ และในวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2542 องค์การสหประชาชาติได้ยอมรับญัตติที่ประชุม กำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลก โดยเรียกว่า Vesak Day ตามคำเรียกของชาวศรีลังกา
 
17 พฤษภาคม 2554 , 10:18 น. , อ่าน 1218  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่