รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมประกอบพิธีถวายน้ำสรงพระราชทานพระบรมธาตุดอยสุเทพ

  
     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมประกอบพิธีถวายน้ำสรงพระราชทานพระบรมธาตุดอยสุเทพ สืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอย ตามรอยนักบุญแห่งล้านนาไทย ถวายเป็นพระราชกุศล
พลเอกประวิตร วงศ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีถวายน้ำสรงพระราชทานพระบรมธาตุดอยสุเทพและเวียนเทียนประทักษิณารอบพระเจดีย์พระบรมธาตุดอยสุเทพ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร มีศรัทธาสาธุชนร่วมงานอย่างคับคั่ง โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานน้ำสรงพระราชทานองค์พระบรมธาตุปีนี้เป็นปีที่ 11 แล้ว ขณะที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้พระราชทานผ้าไตรสำหรับถวายพระเถรานุเถระที่ร่วมพิธีจำนวน 10 ไตร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้นำศรัทธาสาธุชนร่วมกล่าวคำอนุโมทนาถวายน้ำสรงพระราชทาน ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า งานดังกล่าวเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ สืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอยตามรอยครูบาศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนา ก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่สงฆ์และประชาชน ก่อความรู้รักสามัคคี และเพื่อน้อมรำลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ศาสดาของศาสนาพุทธ
สำหรับงานถวายน้ำสรงพระราชทานพระบรมธาตุดอยสุเทพและประเพณีเตียวขึ้นดอย เป็นประเพณีที่มามากว่า 600 ปีแล้ว โดยจะมีขึ้นในวันวิสาขบูชาวันสำคัญของโลก ซึ่งพระบรมธาตุ พระธาตุ พระเจดีย์สำคัญหรือพระปรางค์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำสรงในประเทศไทยมี 9 แห่ง คือ พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม พระมหาธาตุเมืองละโว้ จังหวัดลพบุรี พระบรมธาตุหริภุญไชย จังหวัดลำพูน พระธาตุพนม จังหวัดนครพนม พระศรีรัตนมหาธาตุเมืองเชลียง พระมหาธาตุเมืองศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย พระมหาธาตุเมืองนครศรีธรรมราช พระเจดีย์ชัยมงคล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และพระบรมธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่
 
17 พฤษภาคม 2554 , 19:37 น. , อ่าน 1228  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่