ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำพุทธศาสนิกชนร่วมประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา

  
     ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำพุทธศาสนิกชนร่วมประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก โดยจังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมหลัก 4 วัด
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำประชาชนร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก ณ วัดพระสิงวรมหาวิหาร ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดกิจกรรมหลักที่วัด 4 วัดคือวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร และวัดศรีโสดาพระอารามหลวง โดยการเวียนเทียน เป็นการบูชาพระรัตนตรัยด้วยอามิสบูชาและปฏิบัติบูชา ซึ่งพุทธศาสนิกชนจะปฏิบัติในวันสำคัญทางศาสนา
การเวียนเทียน เป็นพิธีกรรมที่มีความสำคัญ พุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติด้วยความสำรวม เพื่อสร้างความเลื่อมใสศรัทธาให้เกิดแก่ผู้พบเห็น โดยพุทธศาสนิกชนจะ อาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาด ทำจิตใจให้เบิกบาน แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย เหมาะสมกับสถานที่ เตรียมเครื่องบูชาให้พร้อม เช่น ดอกไม้ธูปเทียน ควรเดินทางมาถึงวัดหรือสถานที่ประกอบพิธีเวียนเทียน ก่อนเวลาเริ่มเดินเวียนเทียน บูชาพระรัตนตรัย เพื่อร่วมศาสนพิธีตามลำดับขั้นตอนที่เหมาะสมเป็นอันดับแรก จากนั้นจึงออกมาเตรียมตัวด้านหน้าพระอุโบสถหรือสถานที่ประกอบพิธีเวียนเทียน
การเวียนเทียนจะเดินเวียนขวา เพื่อเป็นการแสดงความเคารพอย่างสูงตามธรรมเนียมอินเดียในสมัยพุทธกาล ในแต่ละรอบให้ระลึกถึงพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ ตามลำดับ เมื่อเวียนเทียนครบ 3 รอบแล้ว นำดอกไม้ธูปเทียนไปปักบูชาตามที่เตรียมไว้ ต่อจากนั้นจึงเข้าไปประชุมพร้อมกันในพระอุโบสถหรือวิหารหรือศาลาการเปรียญ เริ่มทำวัตรเย็นและสวดมนต์ เสร็จแล้วมีเทศน์พิเศษ เป็นอันเสร็จพิธี
 
17 พฤษภาคม 2554 , 19:38 น. , อ่าน 1205  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่