ตัวแทนผู้ประกอบการโรงแรมในเชียงใหม่ร้องขอให้จังหวัดดูแลไนท์บาซาร์

  
    ตัวแทนผู้ประกอบการโรงแรมในเชียงใหม่ร้องขอให้จังหวัดดูแลไนท์บาซาร์ เช่นเดียวกับถนนคนเดินวัวลายและท่าแพ เพื่อเป็นทางเลือกแก่นักท่องเที่ยว
นางสุกัญญา จันทร์ชู ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมดุสิตดีทู และโรงแรมรอยัล ปริ้นท์เซส เชียงใหม่ กล่าวว่า ต้องการให้จังหวัดเชียงใหม่ผลักดันไนท์บาซาร์เป็นถนนคนเดินสายวัฒนธรรมอีกแห่งหนึ่งของจังหวัด เช่นเดียวกับถนนคนเดินวัวลายและถนนท่าแพในปัจจุบัน ซึ่งไนท์บาซาร์สามารถเป็นจุดขายของจังหวัดได้ เนื่องจากเป็นถนนคนเดินที่เปิดบริการทุกวัน และเป็นตลาดเก่าแก่ของจังหวัดเชียงใหม่ที่อยู่ใจกลางเมือง ทั้งนี้ เพื่อเป็นทางเลือกแก่นักท่องเที่ยวและไม่ทำให้นักท่องเที่ยวเปลี่ยนใจไปเที่ยวที่อื่น ปัจจุบันนักท่องเที่ยวนิยมไปถนนคนเดินวัวลายและถนนท่าแพมากกว่า ทั้งที่ 10 ปีที่แล้ว ใครมาเที่ยวเชียงใหม่ก็ต้องนึกถึงไนท์บาซาร์เป็นที่แรก นอกจากนี้ สินค้าที่ขายก็ไม่ใช่สินค้าหัตถกรรมล้านนาอย่างเดียว แต่กลับกลายเป็นสินค้าแบรนด์เนมด้วย ซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติต่างชื่นชอบและมาเที่ยวเชียงใหม่ เพราะเป็นเมืองแห่งวัฒนธรรม ทำให้ไนท์บาซาร์ในปัจจุบันแตกต่างจากอดีตอย่างสิ้นเชิง ซึ่งหัวใจสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ คือ การเป็นแหล่งท่องเที่ยวและมีวัฒนธรรมล้านนาเป็นเอกลักษณ์
วันที่ 23 พฤษภาคมนี้ เทศบาลนครเชียงใหม่จะจัดประชุมผู้ประกอบการไนท์บาซาร์จำนวน 850 คน เพื่อหารือและระดมความคิดเห็น พร้อมปรับปรุงไนท์บาซาร์ให้ดีขึ้นกว่าเดิม ทั้งเรื่องการจราจร ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของร้านค้า แรงงานต่างด้าว พร้อมกำหนดให้ในเดือนหนึ่ง มีวันหยุด 2 วัน เปิดบริการตั้งแต่เวลา 17.00-24.00 น. ซึ่งก่อนหน้านี้ศาลปกครองได้ดำเนินการฟ้องเทศบาลนครเชียงใหม่เป็นจำเลยที่ 1 และนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เป็นจำเลยที่ 2 เกี่ยวกับปัญหาของไนท์บาซาร์
 
18 พฤษภาคม 2554 , 16:21 น. , อ่าน 1211  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-ชมพูนุท-มานิตา-คริสตี้ สวท.เชียงใหม่