WHO ให้การยอมรับขั้นตอนการตรวจสอบกรณีนักท่องเที่ยวเสียชีวิตที่เชียงใหม่

  
    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เผย WHO ให้การยอมรับการตรวจสอบกรณีนักท่องเที่ยวเสียชีวิตในโรงแรมกลางเมืองเชียงใหม่ว่าการขั้นตอนการตรวจสอบได้มาตรฐานสากล
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบและประชุมร่วมกับคณะทำงานฝ่ายไทย ล่าสุดผู้แทนจากองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ได้ออกมายอมรับการทำงานตรวจสอบของไทยเกี่ยวกับการเสียชีวิตของนักท่องเที่ยวชาวนิวซีแลนด์ ชาวอังกฤษและไกด์สาวชาวไทยแล้วว่า ไทยได้ดำเนินการตามขั้นตอนมาตรฐานทางการแพทย์ นอกจากนี้ยังมีข้อแนะนำแก่คณะทำงานให้ดำเนินการเพิ่มเติมบางเรื่องด้วย
ล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เรียกประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่และผู้เกี่ยวข้อง ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมได้กำชับให้ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว ดูแลสุขอนามัย อาหารและห้องพัก ให้คำแนะนำแก่นักท่องเที่ยวทุกคน ด้วยความรับผิดชอบเหมือนญาติ ทั้งนี้ยืนยันคณะทำงานทำงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยได้ดึงเจ้าหน้าที่ WHO ศูนย์ควบคุมโรคสหรัฐอเมริกา และมหาวิทยาลัยโอซาก้าของญี่ปุ่น ร่วมทำงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยเพื่อให้ได้รับการยอมรับในระดับสากล
 
18 พฤษภาคม 2554 , 16:31 น. , อ่าน 1212  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-ชมพูนุท-คริสตี้-มานิตตา สวท.เชียงใหม่