โรงพยาบาลสวนปรุง จัดอบรม คนใจเด็ด เลิกบุหรี่

  
    คณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพและคณะกรรมการกำหนดมาตรการห้ามสูบบุหรี่ในโรงพยาบาล โรงพยาบาลสวนปรุง จัดอบรม คนใจเด็ด เลิกบุหรี่ 12-15 มิถุนายนนี้
นายแพทย์ภูมินทร์ ชลาชีวะ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพ และคณะกรรมการกำหนดมาตรการห้ามสูบบุหรี่ในโรงพยาบาล โรงพยาบาลสวนปรุง เปิดเผยว่า ตามข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกพบว่า ปัจจุบันบุหรี่ได้คร่าชีวิตคนทั่วโลกประมาณปีละ 5,000,000 คน หรือนาทีละ 8 คน ในขณะที่มีผู้สูบบุหรี่จำนวนมากพยายามเลิกบุหรี่ แม้จะเคยเลิกได้หลายครั้งแต่ก็ยังกลับมาสูบอีก ทั้งนี้เนื่องจากการติดบุหรี่ไม่ได้ติดในทางร่างกายเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการติดทางด้านจิตใจด้วย ซึ่งภาวะเสพติดทางจิตใจนี้เป็นสาเหตุสำคัญของการกลับมาสูบใหม่หลังจากเลิกได้แล้ว เพราะผู้สูบบุหรี่ได้เรียนรู้ว่า การสูบบุหรี่ทำให้หายเครียด เพลิดเพลิน หายเบื่อ สมองแล่น ทำให้เกิดการอยากสูบจนติดเป็นนิสัยและความเคยชิน เมื่อใดที่มีความเครียดหรือเบื่อก็จะนึกถึงบุหรี่ทันที
ดังนั้น จะเห็นได้ว่าจิตใจเป็นส่วนสำคัญในการเลิกหรือการกลับมาสูบบุหรี่ใหม่ โรงพยาบาลสวนปรุงจึงได้จัดโครงการ “คนใจเด็ด เลิกบุหรี่” ขึ้น เพื่อให้ผู้ที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่สามารถเลิกได้โดยใช้การควบคุมด้านจิตใจเป็นหลัก หรือควบคู่ไปกับการใช้ยาที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งได้รับความรู้ในวิธีจัดการกับความเครียดขณะเลิกบุหรี่
โครงการดังกล่าวกำหนัดจัดระหว่างวันที่ 12-15 มิถุนายน 2549 เวลา 13.00 – 16.00 น.โดยรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 10 คนเท่านั้น ซึ่งผู้ติดบุหรี่ที่สนใจเข้าร่วมโครงการต้องสามารถแบ่งเวลาในช่วงดังกล่าวทุกวันเพื่อเข้ากลุ่มกิจกรรม ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ ฝ่ายสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสวนปรุง โทร. 0-5928-0228-46 ต่อ 123 และ 192 ในวันและเวลาราชการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
อนึ่ง สำหรับผู้ที่สนใจแต่ไม่สามารถจัดแบ่งเวลาในช่วงวันดังกล่าวได้ ขอให้ติดต่อแจ้งความจำนงกับโรงพยาบาลสวนปรุงเพื่อจะได้จัดโครงการให้ในรุ่นต่อไป
 
, อ่าน 1209  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม