ผู้จัดการโรงแรมชื่อดังในเชียงใหม่ เสนอให้จังหวัดดูแลวัฒนธรรมและเอกลักษณ์อันเป็นเสน่ห์ของเมือง

  
     ผู้จัดการโรงแรมชื่อดังในเชียงใหม่ เสนอให้จังหวัดดูแลวัฒนธรรมและเอกลักษณ์อันเป็นเสน่ห์ของเมืองและทำตลาดเชิงรุกให้มากกว่านี้
นาย ธิติ ตัณฑวณิช ผู้จัดการทั่วไป โรงแรม เดอ ชาย เดอะ โคโลเนียล เชียงใหม่ กล่าวในมุมมองของประชาชนต่างจังหวัดที่มีต่อจังหวัดเชียงใหม่ว่า เชียงใหม่ควรรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี โดยเน้นการขายวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเชียงใหม่ที่ไม่เหมือนที่อื่น แม้แต่ประเพณีสงกรานต์ ซึ่งเคยเป็นเสน่ห์ของเมืองเชียงใหม่ มีจุดดึงดูดทางวัฒนธรรม ทางการแต่งกายและภาษา ปัจจุบันไม่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น สงกรานต์จังหวัดเชียงใหม่ได้ถูกทำลายโดยนักท่องเที่ยวต่างถิ่น ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่เหมาะสม ไม่ต่างไปจากสงกรานต์สีลม หรือ ถนนข้าวสาร ที่มีการแต่งกายที่ไม่เหมาะสม และมีการเล่นน้ำที่รุนแรง ทั้งที่เชียงใหม่เป็นเมืองเก่าแก่มีอายุเกิน 700 ปีแล้ว น่าจะรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมไว้เป็นจุดขาย ขณะเดียวกันควรทำการตลาดเชิงรุกให้มากกว่านี้ และอยากให้มีสถานที่ท่องเที่ยวและสินค้าใหม่ๆ เพื่อเป็นทางเลือกให้นักท่องเที่ยว และช่วยส่งเสริมผู้ประกอบการอีกทางหนึ่ง
ผู้จัดการทั่วไป โรงแรม เดอ ชาย เดอะ โคโลเนียล เชียงใหม่ ยังได้เสนอให้ประสานงานกับสายการบินแอร์ เอเชีย ซึ่งมีเที่ยวบินตรงไป กัวลาลัมเปอร์ สิงค์โปร์ อุดรธานี หาดใหญ่ ภูเก็ต อยู่แล้ว น่าจะมีการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับจังหวัดเชียงใหม่ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ในจังหวัดต่างๆ ที่สายการบินแอร์ เอเชียเข้าถึง ซึ่งจะได้กลุ่มลูกค้าภายในประเทศ ขณะเดียวกันไม่ควรละเลยกลุ่มลูกค้าชาวจีนซึ่งมีศักยภาพ ควรมีการส่งเสริมเที่ยวบินตรงจากหลายมณฑลในประเทศจีนมาจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้อาจจะเชื่อมโยงประสานกับเอเย่นต์ที่มีศักยภาพ ________________________________________________
 
19 พฤษภาคม 2554 , 14:36 น. , อ่าน 1357  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-ชมพูนุช-มานิตา-คริสตี้-สวท.เชียงใหม่