สัมมนา เส้นทางโลจิสติกส์ไทยสู่แดนมังกร

  
     ศูนย์ส่งเสริมการส่งออกภาคเหนือจัดสัมมนาเส้นทางโลจิสติกส์ไทยสู่แดนมังกร เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการในภาคเหนือ หวังบุกตลาดจีนตอนใต้โดยวางแผนบริหารจัดการครบวงจร
ศูนย์ส่งเสริมการส่งออกภาคเหนือ กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพานิชย์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดสัมมนาเรื่อง เส้นทางโลจิสติกส์ไทยสู่แดนมังกร ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่ โดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและผู้สนใจในภาคเหนือ โดย ผศ.ดร.วันชัย รัตนวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาและผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโลจิสติกส์ กล่าวว่าจากผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยพบว่า การขนส่งสินค้าระห่วางไทย-จีนปัจจุบันจะเข้าทางมณฑลกวางโจวจากท่าเทียบเรือพานิชย์แหลมฉบังสู่ท่าเรือ หนิงโป เซี่ยงไฮ้ และสู่กวางโจว เกือบร้อยละ 90 ซึ่งเป็นท่าที่ผ่อนปรนที่สุด สินค้าส่วนใหญ่จะเป็นผัก ผลไม้ เนื่องจากเป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุด ผ่อนปรนด้านพิธีศุลกากรมากที่สุดและต้นทุนถูกที่สุด หากนำเส้นทางทั้งหมดมาเปรียบเทียบกันแล้ว เส้นทางทางเรือจะเสียค่าขนส่งถูกว่าทางรถถึงร้อยละ 30 ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จึงยังใช้การขนส่งทางเรือ ทั้งนี้ต้องมีการวางแผนการขนส่งให้ดี เพื่อลดต้นทุน
ปัจจุบันต้นทุนโลจิสติกส์ของไทยคิดเป็นร้อยละ 18-19 ของ GDP ขณะที่พบว่าสินค้าเกษตรเสียค่าใช้จ่ายในการขนส่งมากแต่ขายได้ราคาน้อย แต่มีความจำเป็นต้องขนส่งทางรถแทนทางเรือเพื่อความสด ใหม่ของสินค้า ขณะที่ลำไยจากไทยที่ส่งออกไปจีนมักพบปัญหาสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์เกินค่ามาตรฐาน ขณะที่การขนส่งทางน้ำมีค่าใช้จ่ายต่ำกว่าทางถนน แต่การขนส่งผ่านท่าเรือเชียงแสนทางแม่น้ำโขง ก็พบว่าเรือที่ขนส่งเกือบทั้งหมดเป็นของจีน ขณะที่เมื่อต้องใช้เส้นทาง R3a ระบบศุลกากรของลาวก็ยังไม่มีมาตรฐาน ซึ่งต้องศึกษาให้ดีก่อนส่งสินค้า
 
19 พฤษภาคม 2554 , 14:37 น. , อ่าน 1207  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ – ชมพูนุท สวท.เชียงใหม่