เชียงใหม่จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงกับสถานศึกษาในการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์

  
    จังหวัดเชียงใหม่และตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงกับสถานศึกษาในตัวเมืองเชียงใหม่ ในการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ตามการประกาศวาระจังหวัด
นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการลงนามบันทึกข้อตกลงกับตัวแทนสถานศึกษาในเขตเมืองเชียงใหม่ทั้งหมด ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ณ ห้องสุโขทัย สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้แต่ละสถานศึกษาได้ร่วมกันรณรงค์ให้นักเรียน ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้มีการสวมหมวกนิรภัยทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ทุกครั้ง ตามที่ได้ประกาศให้การสวมหมวกนิรภัย 100 % เป็นวาระของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อช่วยลดปัญหาการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ ในขณะที่สถานศึกษาบางแห่งก็มีนโยบายที่ไม่ให้นักเรียนนำรถจักรยานยนตร์มาโรงเรียน ซึ่งเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ช่วยลดปัญหาได้
การดำเนินการดังกล่าวนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ที่ได้กำหนดให้ปี พ.ศ.2554-2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน โดยได้ประกาศให้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเป็นวาระแห่งชาติ และกำหนดให้ปี พ.ศ.2554 เป็นปีแห่งการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 % ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้ประกาศให้การสวมหมวดนิรภัย 100 % เป็นวาระของจังหวัดด้วย
 
19 พฤษภาคม 2554 , 17:42 น. , อ่าน 1212  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่