จังหวัดเชียงใหม่พร้อมเป็นเจ้าภาพมหกรรมพืชสวนโลก เฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2554

  
    จังหวัดเชียงใหม่พร้อมเป็นเจ้าภาพมหกรรมพืชสวนโลก เฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2554 คาดยิ่งใหญ่กว่าเดิม เนื่องในโอกาสการเฉลิมฉลอง 3 พระองค์ ภายใต้แนวคิดลดโลกร้อน
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการแถลงข่าวความพร้อมเกี่ยวกับการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก เฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2554 ณ ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล พลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ซึ่งงานครั้งนี้จะจัดยิ่งใหญ่ โดยเพิ่มคำว่าเชียงใหม่ในชื่องาน เพื่อให้ทราบว่า งานครั้งนี้จัดที่เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2555 เนื่องใน 3 โอกาสสำคัญของปวงชาวไทย คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษาในปี 2554 สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารา ทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษาในปี 2555 ภายใต้แนวคิดลดภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของมวลมนุษยชาติเข้าไว้ด้วย เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาและช่วยกันลดภาวะโลกร้อน ให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น ตามหลัก 3Gs คือ Generation สร้างจิตสำนึกในรุ่นต่อไป Garden อนุรักษ์พืชพรรณต่างๆ บนโลก Greenitude ปลูกฝังทัศนคติสีเขียว และหลัก 3Rs คือ Reduce ลดการใช้ Reuse การใช้ซ้ำ Recycle การนำกลับมาใช้ใหม่ โดยชาวเชียงใหม่ในฐานะเจ้าบ้านพร้อมต้อนรับผู้มาเยือน ซึ่งเปรียบเสมือนแขกแก้ว ที่ชาวเชียงใหม่จะต้องดูแลทะนุถนอมอย่างเป็นอย่างดี
งานมหกรรมพืชสวนโลก เฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2554 มีกิจกรรมที่น่าสนใจใหม่ๆ มากมายเช่น กระเช้าราชพฤกษ์ลอยฟ้า ซึ่งมีความสูงกว่า 40 เมตร สามารถเห็นทิวทัศน์โดยรอบของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ สวนแสงแห่งจินตนาการ ที่ประชาชนสามารถตื่นตาตื่นใจไปกับแสงสีในยามค่ำคืน และสวนเยาวชนรักษ์โลก ให้ลูกหลานได้รับความรู้ เพลิดเพลิน พร้อมปลูกฝังแนวคิดรักธรรมชาติ พร้อมสัญลักษณ์นำโชค 5 สหาย ได้แก่ น้องคูน ลมบิน ดินฉ่ำ น้ำใส ไออุ่น
 
20 พฤษภาคม 2554 , 17:10 น. , อ่าน 1209  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-ชมพูนุท-มานิตา-คริสตี้ สวท.เชียงใหม่