พบบริษัทข้ามชาติตบตาใช้ไทยเป็นแหล่งกำเนิดสินค้า เสี่ยงต่อการถูกมาตรการกีดกันทางการค้า

  
    กรมการค้าต่างประเทศให้ความรู้นักธุรกิจภาคเหนือเรื่องถิ่นกำเนิดสินค้าและมาตรการตอบโต้ทางการค้า ล่าสุดพบบริษัทข้ามชาติตบตาใช้ไทยเป็นแหล่งกำเนิดสินค้า เสี่ยงต่อการถูกมาตรการกีดกันทางการค้า
นายมนัส สร้อยพลอย อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเรื่องถิ่นกำเนิดสินค้าและมาตรการตอบโต้ทางการค้า ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ มีนักธุรกิจ ตัวแทนภาครัฐและเอกชนให้ความสนใจจำนวนมาก เพื่อเผยแพร่ความรู้ที่สำคัญและเป็นประโยชน์ด้านการค้าต่างประเทศ เช่น มาตรการปกป้องและมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด กฎเกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า ความสำคัญของหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า รวมทั้งกระบวนการป้องกันสินค้าต่างชาติที่แอบอ้างถิ่นกำเนิดสินค้าไทย ทั้งนี้เพื่อผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสถาบันการศึกษาที่อยู่ในส่วนภูมิภาค ได้รับทราบความเป็นไปในเวทีการค้าโลก อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกล่าวว่า ปี 2558 ประเทศไทยจะเตรียมพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน แต่คาดว่ายังมีอีกหลายประเทศยังไม่พร้อม ซึ่งต้องช่วยกันในกลุ่มอาเซียนเพื่อร่วมขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน ขณะที่พบว่ามีประเทศเพื่อนบ้านได้เข้ามาใช้ประเทศไทยเป็นสถานที่แก้แหล่งกำเนิดสินค้า เนื่องจากถูกมาตรการ AD Safe Guard ของสหรัฐอเมริกา โดยอาจไม่ได้ใช้ไทยเป็นฐานผลิตจริง ซึ่งต้องเข้าไปตรวจสอบเพื่อป้องกันไม่ให้ประเทศไทยถูกติดรายชื่อแบล็คลิสต์ด้วย
ล่าสุดมีข้อมูลว่าในจังหวัดเชียงใหม่มีบริษัทของประเทศเพื่อนบ้านได้มาเปิดฐานผลิตสินค้า ที่อาจจะเสี่ยงต่อมาตรการ AD Safe Guard เพื่อตบตาเจ้าหน้าที่โดยแอบอ้างไทยเป็นแหล่งกำเนิดสินค้า โดยเฉพาะสินค้าเทียนไขและเครื่องเงิน ซึ่งอาจจะไม่ได้ผลิตในพื้นที่จริง ใช้วัตถุดิบไม่ได้รับมาตรฐานหรือใช้แรงงานไม่ถูกต้อง ซึ่งต้องเข้าไปตรวจสอบด้วย
 
20 พฤษภาคม 2554 , 17:42 น. , อ่าน 1241  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-มานิตา-คริสตี้-ชมพูนุท สวท.เชียงใหม่