กลุ่มเกษตรกรอำเภอแม่แตง วอนขอความเป็นธรรม เนื่องจากราคากระเทียมตกต่ำ

  
    กลุ่มเกษตรกรอำเภอแม่แตง วอนขอความเป็นธรรม เนื่องจากราคากระเทียมตกต่ำ ให้จังหวัดเชียงใหม่ชะลอการนำเข้ากระเทียมจากต่างประเทศเข้ามา เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในประเทศก่อน
นายประพัส กิติกรรณ เกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมอำเภอ แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่พร้อมเกษตรกร กว่า 200 คน รวมตัวหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้แก้ไขปัญหาราคากระเทียมตกต่ำ เนื่องจากมีการนำกระเทียมจากต่างประเทศเข้ามา ส่งผลให้ขายได้ราคาต่ำ จากเดิมกิโลกรัมละ 50 บาท ขณะนี้เหลือกิโลกรัมละ 20 บาท เกษตรกรต้องแบกรับภาระ ทั้งต้นทุนและค่าแรงงานที่สูงขึ้น จึงมาร้องเรียนขอความเป็นธรรม ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชะลอการนำเข้ากระเทียมจากต่างประเทศ โดยให้เกษตรกรในประเทศขายกระเทียมให้หมดก่อน ประมาณช่วงเดือนสิงหาคม ซึ่งกระเทียมสดจะคุ้มทุนที่ กิโลกรัมละ 35 บาท และ กระเทียมแห้ง กิโลกรัมละ 45- 100 บาท
จังหวัดเชียงใหม่ปลูกกระเทียมมากในอำเภอเชียงดาว ฝาง และแม่แตง ซึ่งเป็นกระเทียมคุณภาพดีสามารถเก็บได้นานนับปี โดยจะมีพ่อค้าคนกลางรับซื้อ ไม่มีโควต้าเหมือนข้าว ล่าสุด นายวรการ ยกยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ลงมารับเรื่องดังกล่าวแล้ว แล้วจะนำไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
20 พฤษภาคม 2554 , 17:51 น. , อ่าน 1205  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-ชมพูนุท-มานิตา-คริสตี้ สวท.เชียงใหม่