ประเพณีบูชาเสาอินทขีล(ใส่ขันดอก) ประจำปี 2554

  
     ประเพณีบูชาเสาอินทขีล(ใส่ขันดอก) ประจำปี 2554 ที่จังหวัดเชียงใหม่จัดระหว่าง 29 พฤษภาคม ถึง 4 มิถุนายนนี้
นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เปิดเผยว่าเทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ข้าราชการ พ่อค้า แม่ค้า ศรัทธาและประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่จัดงานประเพณีบูชาเสาอินทขีล(ใส่ขันดอก)ประจำปี 2554 ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2554 เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงามของชาวล้านนา ให้คงอยู่สืบไป โดยเทศบาลนครเชียงใหม่ได้ดำเนินการสืบทอดประเพณีอินทขีล มีพิธีทางพุทธศาสนาเข้ามาผสมผสาน ในวันแรกของการเข้าอินทขีล มีการแห่พระเจ้าฝนแสนห่า หรือพระพุทธรูปคันธารราษฎร์รอบตัวเมือง เพื่อให้ประชาชนสรงน้ำและใส่ขันดอก ส่วนภายในวิหารอินทขีล พระสงฆ์ 9 รูป จะทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์บูชาเสาอินทขีล ซึ่งฝังอยู่ใต้ดินภายใต้บุษบกที่ประดิษฐานองค์พระพุทธรูป เมื่อเสร็จพิธีจะมีมหรสพสมโภชตลอดงาน
เสาหลักเมืองหรือเสาอินทขีลปัจจุบันตั้งอยู่ที่กลางวิหารจัตุรมุขแบบล้านนาประยุกต์ในวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เป็นศูนย์กลางยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้คนในบ้านเมือง ให้เกิดพลังสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันภายใต้ศีลธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา ประเพณีบูชาเสาอินทขีลเป็นการสร้างความพึงพอใจให้แก่ อารักขเทวดาประจำเมือง เพื่อให้บ้านเมืองเกิดความร่มเย็นฝนตกต้องตามฤดูกาล นอกจากพิธีการใส่ขันดอกเพื่อแสดงความเคารพสักการะแก่เสาหลักเมือง (เสาอินทขีล) กุมภัณฑ์ ฤาษี และพระรัตนตรัย แล้วยังจัดให้มีการสรงน้ำ สักการบูชาพระพุทธรูปฝนแสนห่าและสรงน้ำพระเจดีย์หลวง และมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนาทุกวัน โดยการใส่ขันดอก ประชาชนจะนุ่งขาวห่มขาว นำดอกไม้ธูปเทียน ข้าวตอก จำนวน 32 ชุด อันหมายถึงขวัญ 32 ประเพณีบูชาเสาอินทขีลจะนิยมทำกันในวันเดือน 8 เข้า และสิ้นสุดในวันเดือนเก้าออกของทุกปี
 
22 พฤษภาคม 2554 , 19:40 น. , อ่าน 1192  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่