ผลการแข่งขันกอล์ฟการกุศล YRC OPEN 2011

  
    ผลการแข่งขันกอล์ฟการกุศล YRC OPEN 2011 โดยสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 21 พ.ค.54 ณ แม่โจ้กอล์ฟคลับแอนด์รีสอร์ท
การแข่งขันกอล์ฟการกุศล YRC OPEN 2011 โดยสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เพื่อหารายได้เป็นทุนการศึกษาของนักเรียนยุพราชวิทยาลัยและบุตรหลานศิษย์เก่าที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และเพื่อหารายได้เพื่อใช้ในการปรับปรุงอาคารสมาคมศิษย์เก่ายุพราชวิทยาลัย ณ สนามกอล์ฟแม่โจ้กอล์ฟคลับ แอนด์ รีสอร์ท เมื่อวันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2554
ผลการแข่งขันชนะเลิศประเภททีมได้แก่ ทีม TOT ลำปาง ผู้เล่นประกอบด้วย ถนอม แดงช่าง อนุพงษ์ ฉัตรสูงเนิน สุวัฒน์ พรหมตุ้ม องอาจ ทาตะรัตน์ และธนวิน พวงมะลิ
ประเภทบุคคล OVERALL LOW GROSS ธนวิน พวงมะลิ 32-35-67 (9) 68 ไฟล์ท A ชนะเลิศ Mr.ซาง 35-37-72 (7) 68 รองชนะเลิศอันดับ 1 เอกชัย ตาแก้ว 38-38-76 (9) 68 รองชนะเลิศอันดับ 2 ปราชญ์ เหล่าสุวรรณ 37-40-77 (9) 68 ไฟล์ท B ชนะเลิศ สุวรรณ สุวรรณา 41-37-78 (13) 68 รองชนะเลิศอันดับ 1 ชาตรี หาญไพโรจน์ 38-40-78 (13) 68 รองชนะเลิศอันดับ 2 อนุพงษ์ ฉัตรสูงเนิน 40-41-81 (15) 68 ไฟล์ท C ชนะเลิศ ประเสริฐพงษ์ เพชรบุรีกุศล 41-41-82 (19) 68 รองชนะเลิศอันดับ 1 ณวรรธ์ ธรรมด้วง 42-41-83 (19) 68 รองชนะเลิศอันดับ 2 สมบัติ บัวประเสริฐยิ่ง 44-41-85 (19) 68 ไฟล์ท Lady ชนะเลิศ ชาลิสา ลิมปิผลไพบูลย์ 38-38-76 (12) 68 รองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ญ.ณัฐนรี เขื่อนแก้ว 40-41-81 (15) 68 รองชนะเลิศอันดับ 2 บุษรินทร์ มีกิจ 49-47-96 (24) 72
รางวัลพิเศษ Hole In One หลุม 9 ระยะ 116 หลา โดยใช้ PW ได้รับรางวัลตั๋วเครื่องบินไปกลับ เชียงใหม่ – อุดรธานี มูลค่า 14,000 บาท และประกาศนียบัตรพร้อมของที่ระลึกจากแม่โจ้กอล์ฟคลับ แอนด์ รีสอร์ท ได้แก่ องอาจ ทาตะรัตน์ จากทีม TOT ลำปาง
 
22 พฤษภาคม 2554 , 22:44 น. , อ่าน 1232  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่