ชาวบ้านกว่า 300 คน จากจังหวัดเชียงราย รวมตัวยื่นหนังสือคัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล

  
     ชาวบ้านกว่า 300 คน จากจังหวัดเชียงราย รวมตัวยื่นหนังสือค้ดค้าน การสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาด 9.9 เมกะวัตต์ ที่อำเภอเวียงชัย จังหวัด เชียงราย
ชาวบ้านกว่า 300 คน จากหมู่ 1 ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเชียงรุ้ง ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซึ่งได้รับผลกระทบ จากการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล รวมตัวกันยื่นหนังสือ ต่อศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม่ กรณีที่มีการอนุญาตให้สร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาด 9.9 เมกะวัตต์ ชื่อ บริษัทพลังงานสะอาดดีทู ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ภายใต้เนื้อที่ 77 ไร่ หากสร้างแล้วเสร็จจะใช้วัตถุดิบวันละ 250 ตัน สถานที่ก่อสร้างอยู่ใกล้กับโรงบ่มใบยาสูบเก่า ซึ่งมีถ่านหินลิกไนต์เหลืออยู่ในพื้นที่ โรงงานไฟฟ้าดังกล่าวส่งผลกระทบเป็นบริเวณกว้าง 3 ตำบล รัศมี 5 กิโลเมตร โดยรอบโรงงาน มีประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ 4 พันคน อีกทั้งตั้งอยู่ในพื้นที่การเกษตรและเป็นต้นน้ำหากสร้างแล้วเสร็จจะก่อปัญหามากมาย ซึ่งนางสุพรรณี แสงอรุณ ตัวแทนชาวบ้านกล่าวว่า ปัญหาที่จะตามมาหลังจากสร้างโรงไฟฟ้า คือ การแย่งชิงน้ำจากภาคการเกษตร ปัญหามลพิษทางอากาศ ผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตร ก่อให้เกิดความแตกแยกในชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมถูกทำลาย จึงขอให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงไฟฟ้าชีวมวล และขอให้ศาลมีคำสั่งบรรเทาทุกข์ชั่วคราว เพื่อให้โรงงานหยุดดำเนินการก่อสร้างในระหว่างการพิจารณาคดี
ตัวแทนชาวบ้านยังกล่าวด้วยว่า ก่อนหน้านี้ทางโรงงานอ้างว่า ได้ทำประชาพิจารณ์ก่อนก่อสร้างแล้ว ซึ่งไม่เป็นความจริง เป็นเพียงการประชุมประจำเดือนที่เรียกชาวบ้านไปฟังเท่านั้น ไม่มีการลงมติใดๆ มาก่อน ทั้งนี้ทางกลุ่มได้ยื่นฟ้องคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ด้วยเหตุออกใบอนุญาตโรงไฟฟ้าชีวมวลโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 
23 พฤษภาคม 2554 , 18:04 น. , อ่าน 1209  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ –มานิตา-คริสตี้-ชมพูนุท สวท.เชียงใหม่