ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ไม่ตอบโต้ ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง ขู่จะย้าย

  
    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ไม่ตอบโต้ ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง ขู่จะย้าย ระบุจะมุ่งมั่นในการทำงานและยึดมั่นในระเบียบวินัย ขอความร่วมมือ ข้าราชการวางตัวเป็นกลาง
หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชกาจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึงกรณีที่ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง ได้กล่าวพลาดพิง และขู่จะย้าย หากวางตัวไม่เป็นกลางเมื่อครั้งที่มาหาเสียงของพรรคเพื่อไทย ที่สนามกีฬาสมโภช 700ปีเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาว่าตนในฐานะของข้าราชการ ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ ยึดมั่นในระเบียบวินัย และมุ่งมั่นทำงานต่อไป ทั้งนี้จะไม่ตอบโต้ หรือฟ้องร้องใดๆ จากประเด็นดังกล่าวยืนยันตนไม่ได้อยู่ตรงข้ามกับฝ่ายใด การเป็นข้าราชการต้องวางตัวเป็นกลางและเหมาะสม เชื่อว่าประชาชนเข้าใจตลอด ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 8เดือนในเชียงใหม่ตนมีความจริงใจ และไม่ได้แสดงตนเลือกข้างเลือกฝ่าย คงมีแต่การให้ประชาชน รู้รักสามัคคีเท่านั้น
ผู้ว่าราชการ จังหวัด เชียงใหม่ ยังกล่าวด้วยว่า กรณีเรียกประชุม กำนันผู้ใหญ่บ้านก็ไม่ได้พูดเรื่องเกี่ยวกับการเมือง มีเพียงขอความร่วมมือ ให้กำนันผู้ใหญ่บ้าน เป็นครู ให้เข้าไปสอนคนในหมู่บ้านแก้ไขปัญหา หมอกควัน ยาเสพติด การลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย ไมเคยมี การประชุมลับ ทุกอย่างเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ขณะเดียวกันอยากขอความร่วมมือ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ให้วางตัวเป็นกลาง ดำรงตน อยู่ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย
 
23 พฤษภาคม 2554 , 18:23 น. , อ่าน 1204  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่