กกต เชียงใหม่เร่งทำความเข้าใจ ประธาน กกต เขตเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมรับสมัคร สส. แบบแบ่งเขต 24-28พฤษภาคมนี้ 2554

  
    กกต เชียงใหม่เร่งทำความเข้าใจ ประธาน กกต เขตเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมรับสมัคร สส. แบบแบ่งเขต 24-28พฤษภาคมนี้ 2554 ย้ำข้าราชการต้องวางตัวเป็นกลาง ผู้สมัครหากทำผิด อาจนำสู่การ พิจรนาใบเหลืองใบแดงได้
ดร.สุชาติ ใจภักดี ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมชี้แจง เตรียมการรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์โดยแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ เฉลิมพระเกียร์ติ 80 พรรษา โดยมีผู้อำนวยการเขตเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รับสมัคร มาร่วมประชุม เพื่อความเข้าใจในรายละเอียดคุณสมบัติและขั้นตอนเพื่อซักซ้อมความเข้าใจ ในการเตรียมรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ แบบแบ่งเขต ซึ่งล่าสุดช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้มีพรรคการเมืองพรรคหนึ่ง จัดเวทีปราศรัย ที่จังหวัดเชียงใหม่แล้ว ซึ่งผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดกล่าวว่า หลังจากได้เบอร์ผู้หาเสียงแล้วการแข่งขันจะยิ่งเข้มข้นกว่าเดิมมาก ทั้งนี้หาก ฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้ง ใส่ร้ายป้ายสีกัน จะมีเจ้าหน้าที่สอบสวน ซึ่งอาจจะนำไปให้ใบเหลือง ใบแดงได้ ในส่วนของราชการ ต้องวางตัวเป็นกลางไม่โอนเอียงไปฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด เพราะอาจถูกร้องเรียน หากช่วยเหลือผู้สมัคร กรณีที่ข้าราชการถูกขู่ ทำร้ายห้าม ไม่ให้ใช้สิทธิสามารถ ร้องเรียนได้ตามกฎหมาย
สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ จะใช้สถานีหอประชุมเฉลิมพระเกียร์ติ 80 พรรษา เป็นสถานที่รับสมัคร ระหว่างวันที่ 24-28 พฤษภาคม 2554 ล่าสุด กกต.เชียงใหม่ ได้จัดสถานที่พร้อมแล้ว
 
23 พฤษภาคม 2554 , 18:31 น. , อ่าน 1202  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-ชมพูนุท-มานิตา-คริสตี้ สวท.เชียงใหม่