เชียงใหม่ฝั่งตะวันออกแม่น้ำปิงเดือดร้อนหนัก น้ำประปาไม่ไหลเป็นพื้นที่กว้างต่อเนื่องหลายวัน

  
     เมืองเชียงใหม่ด้านฝั่งตะวันออกของแม่น้ำปิงประสบความเดือดร้อนเนื่องจากน้ำประปาไม่ไหลและไหลอ่อนเป็นพื้นที่กว้างต่อเนื่องหลายวัน เนื่องจากการประปาทำการติดตั้งระบบ DMA ควบคุมน้ำสูญเสีย ซึ่งผู้จัดการรับปากว่าจะเร่งรัดให้เสร็จเร็วที่สุด
เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 23 พฤษภาคม 2554 มีประชาชนส่วนหนึ่งแจ้งว่า กำลังประสบความเดือดร้อนอย่างหนัก เนื่องจากน้ำประปาไม่ไหลหรือบางแห่งก็ไหลอ่อนมาหลายวัน ในพื้นที่ด้านตะวันออกของแม่น้ำปิง ตั้งแต่สี่แยกสันป่าข่อยเรื่อยมาตามถนนเชียงใหม่-ลำพูน ถึงสี่แยกหนองหอย ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ต่อเนื่องไปถึง ต.หนองผึ้ง อ.สารภี ไม่มีน้ำไหลในบางจุด และส่วนใหญ่น้ำไหลอ่อนทั้งที่เป็นบ้านชั้นเดียวซึ่งผิดปกติ จึงขอร้องเรียนไปถึงผู้จัดการการประปาเชียงใหม่ให้ทำการตรวจสอบและแก้ไขโดยด่วน
จากการสอบถามไปยังสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงใหม่ ได้รับการชี้แจงจากเจ้าหน้าที่หน่วยรับแจ้งเหตุประปาขัดข้องว่า สาเหตุที่น้ำประปาไหลอ่อน หรือในซอยที่มีท่อขนาดเล็กน้ำอาจไม่ไหลเลย ในระยะ 2-3 วันที่ผ่านมา เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการปรับแรงดันของน้ำอยู่ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 23 พ.ค.54 หรืออย่างช้าไม่เกินวันที่ 24 พ.ค.54 แล้วน้ำก็จะไหลตามปกติ
ในขณะที่ นายสุรศักดิ์ ลิ้มเจริญ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาเชียงใหม่ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เนื่องจาก การประปาส่วนภูมิภาคกำลังติดตั้งระบบ DMA เพื่อทำการควบคุมน้ำสูญเสียเป็นแต่ละพื้นที่ โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีที่แล้วและจะให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี ซึ่งขณะนี้เป็นปีสุดท้าย หลังจากนั้นก็จะทำให้การจ่ายน้ำมีมาตรฐาน ลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นได้ สำหรับพื้นที่ที่เดือดร้อนอยู่ในขณะนี้นั้น เป็นน้ำประปาที่ส่งมาจากโรงกรองเขื่อนแม่กวง เพราะมีแรงดันสูงจึงส่งผ่านระบบ PRV ที่ป่าตันเพื่อควบคุมแรงดัน แล้วจ่ายต่อมายัง ต.วัดเกต ต.หนองหอย จนถึง อ.สารภี อย่างไรก็ตาม การประปาเชียงใหม่และการประปาส่วนภูมิภาคจะได้เร่งรัดเจ้าหน้าที่ ทั้งของการประปาและบริษัทรับจ้าง ให้รีบดำเนินการให้เสร็จโดยเร็ว เพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน
 
24 พฤษภาคม 2554 , 10:33 น. , อ่าน 1212  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่